Taxonomy term

13.03.2020
Biologische agentia

Uitbraak coronavirus en veiligheid en gezondheid op de werkplek

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) houdt de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) nauwlettend in de gaten en...
13.03.2020
Agents biologiques

Épidémie de coronavirus et sécurité et santé sur le lieu de travail

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), surveille de près la propagation du coronavirus (COVID-19) et affiche...
30.03.2020
Biologische agentia / Op de markt brengen van PBM

Normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis beschikbaar

Om de coronacrisis mee te helpen bestrijden, biedt het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) de belangrijkste productnormen voor mondmaskers en...
30.03.2020
Agents biologiques / Mise sur le marché des EPI

Les normes pour les masques buccaux et les équipements de protection individuelle temporairement disponibles gratuitement

Afin de contribuer à la lutte contre la crise du coronavirus, le Bureau de Normalisation belge (NBN) met temporairement à titre gratuit à la...
06.05.2020
Biologische agentia / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Op de blog: gids voor mondmaskers

Het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft deze gids voor mondmakers opgemaakt: NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids...
06.05.2020
Agents biologiques / Équipements de protection individuelle (EPI)

Sur le blog: guide sur les masques buccaux

Le Bureau de Normalisation belge (NBN) a rédigé un guide intitulé “NBN/DTD S 65-001:2020 Masques “community” et masques artisanaux – Guide d'...
08.05.2020
Agents biologiques / SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Affiches avec les mesures de prévention contre le corona

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi) est en train d’élaborer une série d’affiches reprenant des mesures de...
19.05.2020
Agents biologiques / SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Affiches avec les mesures de prévention contre le corona

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi) a publié une série d’affiches reprenant des mesures de prévention...
19.05.2020
Biologische agentia / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Posters met coronapreventiemaatregelen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks posters met coronapreventiemaatregelen...
20.05.2020
Biologische agentia

COVID-19: oproep om goede preventiepraktijken uit te wisselen

De coronacrisis heeft onze levensstijl volledig veranderd en elk bedrijf dat zijn activiteiten kan hervatten, moet zich aanpassen om zijn werknemers...