Taxonomy term

Biologische agentia / Risicoanalyse

Coronavirus: checklist preventie op de werkvloer

Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole...
Biologische agentia / OIRA / Risicoanalyse

OiRA-tool voor risicobeoordeling met betrekking tot COVID-19 op de werkplek

De COVID-19-maatregelen worden nu in Europa beetje bij beetje versoepeld. Bedrijven en organisaties maken plannen voor een veilige terugkeer naar de werkplek. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft via zijn online interactieve platform voor...
Biologische agentia

Films, posters en schema’s in het kader van de preventie tegen COVID-19

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks films, posters en schema’s uitgebracht om de bewustwording op de werkvloer te vergroten met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Biologische agentia

Preventie COVID-19: oproep om goede preventiepraktijken uit te wisselen

Tijdens de coronacrisis moest elke organisatie zich aanpassen om werknemers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Om de uitwisseling van goede praktijken tussen bedrijven te bevorderen, riep de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op om voorbeelden met elkaar...
Biologische agentia

COVID-19: middelen voor de werkplek

De COVID-19 pandemie is een van de grootste uitdagingen waarmee staten en bedrijven zijn geconfronteerd. Het overwinnen van deze uitdaging is alleen mogelijk als we samenwerken om de verspreiding van deze ziekte een halt toe te roepen en een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan zowel...
Biologische agentia / Risicoanalyse

‘Social distancing’ in de bedrijven

De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om de ‘social distancing’ regels voor de afstand van 1,5 meter...
Agents biologiques / Analyse des risques

Coronavirus : checklist prévention sur le lieu de travail

La possibilité d’infection par le coronavirus sur le lieu de travail constitue un risque professionnel contre lequel l’employeur doit protéger ses travailleurs. Pour évaluer ce risque, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi) a élaboré une liste d’autocontrôle.
Agents biologiques / OIRA / Analyse des risques

Outil OiRA pour l’évaluation des risques liés à la COVID-19 sur le lieu de travail

En Europe, on commence à assouplir les restrictions liées à la COVID-19. Les entreprises et organisations préparent les modalités d’un retour en toute sécurité sur le lieu de travail. La plateforme d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA) de l’Agence européenne pour la sécurité et la...
Agents biologiques

Films, affiches et schémas dans le cadre de la prévention du COVID-19

Le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi) a publié une série de films, d’affiches et de schémas afin d’accroître la sensibilisation sur le lieu de travail en ce qui concerne le respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.
Agents biologiques

Prévention COVID-19: appel à l’échange de bonnes pratiques de prévention

Pendant la crise du coronavirus, chaque organisation a dû s’adapter pour protéger le mieux possible les travailleurs et les collaborateurs. Afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre entreprises, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a lancé un appel afin de...