Taxonomy term

03.06.2020
Biologische agentia

Eerste vaststellingen uit de enquête van Eurofound over leven en werken in tijden van COVID-19

Op 9 april 2020 heeft de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) een grote online enquête in en buiten...
03.06.2020
Agents biologiques

Vivre, travailler et le COVID-19: premiers constats de l’enquête d’Eurofound

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a lancé le 9 avril 2020 une enquête en ligne de grande...
01.07.2020

Gelegenheidswerk: kenmerken en implicaties

Een rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) neemt het gelegenheidswerk in Europa onder...
01.07.2020

Travail occasionnel: caractéristiques et implications

Un rapport de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) examine le travail occasionnel en Europe...
25.08.2020
Diensten

Arbeidsomstandigheden van interactieve dienstverleners

Ongeveer driekwart van de werknemers in de Europese Unie is werkzaam in de dienstensector en een aanzienlijk deel van de werknemers in de...
25.08.2020
Services

Conditions de travail des prestataires de service interactifs

Environ trois quarts des travailleurs de l'UE sont actifs dans le secteur des services, et une part importante des travailleurs du secteur des...
27.10.2020

Europese bedrijvenenquête 2019 - Werkplekpraktijken om het potentieel van werknemers aan te spreken

Het rapport "European Company Survey 2019 - Workplace practices unlocking employee potential" is gebaseerd op de vierde Europese...
27.10.2020

Enquête européenne des entreprises 2019 - Pratiques sur le lieu de travail permettant de libérer le potentiel des employés

Le rapport "European Company Survey 2019 - Workplace practices unlocking employee potential" se base sur la quatrième enquête européenne...
30.11.2020

Rapport van Eurofound over de arbeidsomstandigheden in 10 sectoren

In het rapport “Working conditions in sectors” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) worden...
30.11.2020

Rapport d’Eurofound sur les conditions de travail dans 10 secteurs

Dans son rapport “Working conditions in sectors" (Conditions de travail dans les secteurs), la Fondation européenne pour l'amélioration des...