5 arbeidsongevallen per dag in horeca

Elk jaar gebeuren er zo'n 1.700 arbeidsongevallen in de horeca; dat zijn er bijna vijf per dag. In één op de drie gevallen gaat het om letsels aan de handen, bijvoorbeeld kwetsuren opgelopen aan een snijmachine. De meeste incidenten worden genoteerd op donderdag en vooral beginnend personeel raakt gewond.

Vooral jonge slachtoffers

De 1.700 arbeidsongevallen die jaarlijks in de horeca voorvallen, leiden tot 37.000 dagen arbeidsongeschiktheid, zo blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. Verzekeraar AXA analyseerde de cijfers van de 7.300 ondernemingen die klant bij hem zijn. Het doorsnee slachtoffer is 35 jaar en heeft minder dan twee jaar ervaring. Hoe groter de anciënniteit, hoe kleiner het risico op een arbeidsongeval.

Meeste kwetsuren aan handen

Eén op de drie arbeidsongevallen in restaurants en cafés is een letsel aan de handen. De meeste ontstaan bij het snijden van etenswaren, een beroepsactiviteit waarbij geen beschermende handschoenen kunnen worden gedragen. Ook letsels aan armen (13 %), voeten (11 %) en benen (10 %) komen vaak voor. Het minst gevoelig in de horeca zijn de ogen. Slechts 2 % van de ongevallen hebben daarmee te maken.

AXA bekeek ook welk type letsel de slachtoffers opliepen. In 73 % van de gevallen gaat het om oppervlakkige trauma's, zoals snijwonden, ontwrichtingen of verstuikingen. Hoewel een groot deel van de arbeid zich achter fornuizen afspeelt, maken brandwonden slechts 6,1 % van alle letsels uit.

Snijmachine is grootste boosdoener

Een ongeval in de horeca wordt op de eerste plaats veroorzaakt door het verlies van de controle over een machine (18 %), waarbij de snijmachine de grootste boosdoener is. Daarna volgen als belangrijke oorzaken een val (17 %), verkeerde beweging (16 %) of kwetsuur die wordt veroorzaakt doordat een voorwerp valt of breekt (14 %). Materialen als chemische producten, handgereedschap en transportmiddelen, zoals vorkliften, worden ook vaak als oorzaak aangehaald.

Meeste ongevallen op donderdag

De meeste ongevallen gebeuren op donderdag, omdat op die dag de meeste zaken geopend zijn, en het minste op zondag, de traditionele sluitingsdag voor veel horecazaken. Op jaarbasis piekt het aantal incidenten in januari (10 %) en maart (10 %), terwijl dat in de andere maanden 7 à 9 % is.

(Bron: artikel van Philippe Ghysens, Het Laatste Nieuws, 5 september 2017)