Blog

Bouw

Dossier over afbraakwerken van het NAVB

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft in zijn reeks NAVB dossiers een nieuwe publicatie over afbraakwerk uitgegeven. Dat dossier wil enkele risico’s bij de studie- en uitvoeringsfase in de aandacht brengen.

Bouw

Campagne over kwartsstof op bouwplaatsen

NAVB-CNAC Constructiv, het preventie-instituut van de bouw, organiseert sinds 26 oktober 2010 de campagne “Gun kwartsstof geen ademruimte!”. De bedoeling van deze campagne is om de bouwsector te sensibiliseren voor de gevaren van kwartsstof en ervoor te zorgen dat men de bouwvakkers op de bouwplaats minder aan kwartsstof gaat blootstellen.

Bouw

Goede praktijken over veilig onderhoud in de bouwsector

De actuele campagne 2010-2011 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk gaat over veilig onderhoud. Het is één van de taken van dit Agentschap om goede praktijken te verzamelen en te verspreiden. Het Agentschap doet een oproep voor goede praktijken in verband met veilig onderhoud in de bouwsector.

Gevaarlijke stoffen

Europa verbiedt 6 chemische stoffen

Het gebruik van zes chemische stoffen in Europa wordt de komende jaren verboden als gevolg van de REACH-verordening. Het gaat om minder bekende stoffen die wel een breed gebruik kennen. Ze blijken kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch, (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend of toxisch te zijn en mogen alleen gebruikt worden via een specifieke autorisatie. Deze stoffen worden ook omschreven als zeer zorgwekkende stoffen.

Vier praktische handboeken over Disability Management

Prevent heeft vier praktijkhandboeken en een website opgesteld in het kader van het ‘Disability Management’ project DM @ Work. Disability Management is het systematisch beleid in een onderneming of organisatie voor het jobbehoud en de re-integratie van werknemers die wegens gezondheidsproblemen en/of functionele beperkingen langdurig op het werk afwezig zijn.

Landbouw, bosbouw en visserij

Preventietips voor vissers

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) en het project ‘PREventie van arbeidsongevallen aan boord van VISserijschepen’ (Previs) hebben het boek 'Vissers vissen veilig' voorgesteld. Het gaat om een bundeling van preventietips om veilig aan de slag te kunnen op zee.

Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan. 

Gevaarlijke stoffen
Vervoer en opslag

Informatie over gassen in containers

De problematiek van gassen in containers gaat niet enkel over actief gegaste of begaste containers maar ook over niet-actief gegaste containers. In dit laatste geval is dit een gevolg van uitdampen van producten uit de gebruiksvoorwerpen of uit de verpakkingen waarin deze goederen zitten. Bij het openen en betreden van deze containers kunnen werknemers blootgesteld worden aan waarden boven de grenswaarde.

Arbeidsongevallen

Dubbel zoveel ongevallen bij onderhoudstechnici

Onderhoudstechnici hebben een dubbel zo grote kans op een arbeidsongeval met letsel dan een andere werknemer van hetzelfde bedrijf. Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van een online enquête in België die kadert in de Europese campagne voor veilig onderhoud. De initiatiefnemers van de enquête hebben de resultaten op 1 juni 2010 bekendgemaakt op een stakeholdersmeeting in de Antwerpse Total-raffinaderij.

Nieuwe website over Disability Management

Prevent ontwikkelde, in samenwerking met ACT Désiron en met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) – Agentschap Vlaanderen, een website over Disability Management. De website bevat informatie over reïntegratie en jobbehoud van werknemers die geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen.