Altijd maar mobieler zorgt voor meer stress

Update 23/09/2023

Mobiliteit heeft niet enkel voordelen. Deze bewering staat in een rapport van het Europees Vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI) over het gebruik van mobiele technologie en de impact ervan op de gezondheid van de werknemer. 

Altijd maar mobieler

Internet, laptops, GSM’s en tablets hebben het belang van “nomadisch werken” doen toenemen. Dit type werk, zonder beperking van plaats of tijd, kan, volgens dit rapport, zorgen voor een grotere autonomie en flexibiliteit van de werknemer. Maar er zijn wel ernstige fysieke en psychosociale risico’s aan verbonden.

Verborgen gevaren

Volgens het rapport zijn er een aantal verborgen gevaren bij nomadisch werken: technostress, techno-afhankelijkheid, afbrokkeling van de grens tussen werk en privéleven, uitputting en burn-out, veiligheidsrisico’s en ergonomische problemen.

Wetgeving

Het rapport bespreekt ook de Europese wetgeving met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid van de werknemers in relatie tot de toepassing ervan bij deze nieuwe manier van werken. De auteur van het rapport benadrukt het belang van dit nieuwe maatschappelijke verschijnsel voor de werknemersvertegenwoordigers.

Bron: PreventMail nr. 17 - 4 maart 2014

Meer info

Raadpleeg het rapport op de website van ETUI:

Dat rapport is een bewerking van deze studies:

Bericht op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, BeSWIC, over een bevraging van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV): Enquête over technostress bij werknemers