Arbeidsomstandigheden in de (brede) transportsector

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 25 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het thema van de arbeidsomstandigheden in de transportsector (weg, spoor, water en lucht).

Van de consumptiegoederen die per schip of vrachtwagen worden vervoerd en de maaltijden die rechtstreeks op de fiets bij ons worden bezorgd, tot de treinen en bussen die we elke dag nemen naar het werk en de vluchten die we boeken om op vakantie te gaan: het is duidelijk dat werknemers in de vervoersector essentieel zijn voor ons dagelijks leven. Toch worden zij vaak gedwongen te werken in precaire omstandigheden.

Op 28 juni 2022 was er een webinar om het nieuwe nummer van HesaMag onder de aandacht te brengen. Meer info daarover is beschikbaar in het Engels op de website van ETUI, in de rubriek Events: Launch of HesaMag#25: ‘Workers on the route’.

Hieronder vindt u meer info rond dit nummer, een lijst met andere bijdragen van ETUI in HesaMag en artikels op deze BeSWIC website. Tenslotte worden een aantal publicaties van veiligheidsinitiatieven in de transportsector aangehaald en de inspectie van precaire arbeidsomstandigheden in deze sector in de kijker gezet.

Artikels over de transportsector in HesaMag

In de transportsector kan men in aanraking komen met alle welzijnsdomeinen zoals arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale risico’s, en de gevaren en risico’s die met deze domeinen te maken hebben. Volgend artikel op deze BeSWIC website geeft hiervan een goed overzicht: VeSafe: Europese e-gids over transport gerelateerde risico’s.

In HesaMag nr. 25 wordt er verwezen naar volgende artikels over de diverse transportmodi waarbij enkele elementen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de sector aan bod komen. De artikels zijn beschikbaar in het Engels op de website van ETUI:

De volledige bijdrage is beschikbaar op de website van het ETUI: Workers on the route.

ETUI publicaties en berichten op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende berichten verschenen die verwijzen naar artikels over arbeidsomstandigheden in HesaMag:

Daarnaast zijn er op BeSWIC nog andere artikels over de transportsector verschenen:

Andere publicaties over de transportsector

Nationale en internationale transportorganisaties lanceren specifieke campagnes en maken specifieke documenten en gidsen op rond specifieke veiligheidsaspecten voor hun sector. Hieronder een niet-limitatief overzicht:

a)Scheepvaartsector

b)Wegtransport

De ETSC biedt op zijn website heel wat relevante publicaties: ETSC - Publications.

c)Spoorvervoer

De website van de ‘European Union Agency for Railways’ (ERA) biedt volgende webpagina’s:

d)Luchtvaart

Cefic, de Europese chemiefederatie, heeft ook diverse zaken ontwikkeld voor de transportmodi weg, spoor en water:

Inspectie rond precaire arbeidsomstandigheden

De precaire arbeidsomstandigheden van de brede transportsector is regelmatig in het nieuws. Enkele voorbeelden:

Bij de AD Toezicht Sociale Wetten (AD TSW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn er een teams vervoer (Nederlandstalig en Franstalig), die de controles coördineren met betrekking tot de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de transport en logistieke sector. Dit gebeurt zowel in een nationale als internationale context. Dit toezicht wordt gedaan in samenwerking met de Directie van het vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de politie en andere inspectiediensten.

Door de precaire arbeidsomstandigheden in de transportsector is er met deze sector een protocolakkoord afgesloten en een plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC) opgesteld met het oog op de strijd tegen het illegale werk, de sociale fraude en de sociale dumping in de sector.

Meer info hierover is beschikbaar op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD):