Brochure over veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuwe brochure "De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen" gepubliceerd. Deze brochure behandelt de vragen die bij die veiligheidscoördinatie het vaakst worden gesteld, voorzien van een kort en duidelijk antwoord. Zij is bestemd voor elkeen die te maken heeft met bouwplaatsen: opdrachtgevers, architecten, bouwdirecties, aannemers, …

Veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen zijn diverse werkgevers en zelfstandigen belast met de uitvoering van werkzaamheden. Om daar een echt preventiebeleid te voeren, moeten de maatregelen die elk van die werkgevers neemt, gecoördineerd worden. Dat is de taak van de veiligheidscoördinator.

De veiligheidscoördinator stelt daartoe een veiligheidsprogramma op waarin een plaats moet worden ingeruimd voor preventie op de arbeidsplek. Hij moet tevens aanbevelingen en precieze adviezen geven om dat alles in goede banen te leiden.

Brochure met antwoorden op de meest gestelde vragen

De wettelijke bepalingen omtrent de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen zijn talrijk en complex. In de brochure wordt deze reglementering bevattelijk uitgelegd in 37 vragen met een volledig en begrijpelijk antwoord.

Deze brochure is bestemd voor iedereen die te maken heeft met bouwplaatsen waarop bouw-, renovatie-, onderhouds- of herstellingswerkzaamheden van gebouwen worden uitgevoerd en met de daartoe benodigde uitrustingen.

Waar te verkrijgen?

De brochure is gratis te verkrijgen bij:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Cel Publicaties
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
tel.: 02 233 42 11
fax: 02 233 42 36
e-mail: publicaties@werk.belgie.be

U kunt deze brochure ook raadplegen, bestellen of downloaden via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

Reeks Welzijn - De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen