Campagne onthaal uitzendkrachten

Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, is in mei 2020 gestart met een campagne over het onthaal van uitzendkrachten op de werkplek. Het doel is om gebruikers en uitzendkrachten bewust te maken van het belang van een goed onthaal ter voorkoming van arbeidsongevallen en gezondheidsschade op het werk.

Te veel gebruikers onderschatten de noodzaak van een goed onthaal van nieuwe werknemers en uitzendkrachten op de werkplek. Door tijdsgebrek, nalatigheid en soms onwetendheid worden uitzendkrachten nog te vaak tewerkgesteld aan werkposten zonder hen vooraf de nodige informatie te geven om veilig te kunnen werken.

Dat campagnes nodig blijven, bewijst het laatste jaarverslag 2019 van PI. De frequentie- en ernstgraad van de arbeidsongevallen blijft al verschillende jaren status quo voor uitzendkrachten en jobstudenten. Om aan te spreken en effect te hebben, moeten deze campagnes visueel geïnspireerd zijn.

Meer informatie over de campagne is beschikbaar op de website van PI:

PI kondigde die campagne al aan in het artikel “PI lanceert een sensibiliseringscampagne rond onthaal van uitzendkrachten” op pagina 3 in de nieuwsbrief PI-news van januari 2020 (PDF, 3,56 MB).

Campagnemateriaal

Het campagnemateriaal omvat een affiche, een notitieboekje en een infofiche “Checklist Onthaal” voor de uitzendkracht. De uitzendbureaus hebben deze informatie persoonlijk en op papier gekregen, maar ook andere personen kunnen dit bestellen via de website van PI: Bestellen.

Notitieboekje

Het notitieboekje vestigt de aandacht op het belang en de inhoud van het onthaal. Het notitieboekje geeft ook diverse nuttige informatie over gezondheid en veiligheid op het werk. Tenslotte kunnen de uitzendkrachten de informatie die tijdens het onthaal wordt gegeven, opschrijven in de vele blanco pagina’s van het notitieboekje, zodat hun opdracht soepel verloopt.

Het voorblad ziet er als volgt uit:

Affiche

Een affiche gericht op uitzendbureaus zal de boodschap van de campagne versterken.

Ze ziet er als volgt uit:

affiche

Checklist

Deze checklist kan de uitzendkrachten aanmoedigen om zelf systematisch na te gaan of ze de minimale informatie van hun gebruiker hebben ontvangen, zodat ze kunnen werken zonder zichzelf in gevaar te brengen.

Ze ziet er als volgt uit:

Checklist Intérimaire

Campagnes

Naast de sector zelf, heeft de arbeidsinspectie in het verleden campagnes gehouden bij uitzendkantoren en bedrijven die uitzendkrachten in dienst nemen. In 2009 was er een Belgische campagne en in 2018 was er een Europese campagne van het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie (SLIC). Meer info over de laatste campagne:

Het Europees eindrapport is beschikbaar op de website van de campagne: “Safe and healthy work for temporary jobs” - European campaign of the Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) 2017-2019 -Final report (PDF, 501 KB).

Ook Prebes heeft in detail over de Belgische en Europese resultaten gecommuniceerd: Eindrapport Europese campagne uitzendkrachten.

Parlementaire vragen

Regelmatig worden er parlementaire vragen over uitzendkrachten gesteld. Een aantal zijn beschikbaar in de rubriek “Parlementaire vragen”: Parlementaire vragen met betrekking tot uitzendarbeid.

Websites

Naast de website van PI zelf, beheert PI nog deze websites waar specifieke aspecten of doelgroepen met betrekking tot de uitzendarbeid worden behandeld:

De blanco modelformulieren van de werkpostfiche zijn in 11 talen beschikbaar: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Portugees, Roemeens, Bulgaars, Turks en Arabisch. Over de website over de werkpostfiche is er dit bericht op BeSWIC gepubliceerd: Een geoptimaliseerd model van de werkpostfiche bij uitzendarbeid.

Op de website van “Ik ben jobstudent” zijn risico’s van 10 sectoren beschikbaar: koerierdienst, bouw, schoonmaak, land-, tuin,- en bosbouw, (gezondheids)zorg, verkoop en retail, administratie, horeca, toeristische sector, productie en logistiek. Indien men niet weet in welke sector men gaat werken, kan men ook de vraag stellen via “Ik vind mijn sector niet”. Over deze website is er trouwens dit bericht op BeSWIC gepubliceerd: Gebruiksvriendelijke website voor de jobstudent.

Meer info

Berichten op BeSWIC over de uitzendsector: