Conclusies van de inspectiecampagne bij de Antwerpse ambachtelijke bakkers

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft medio 2014 een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen.

Bijna overal waar gemeten werd, overschreed het bloemstofgehalte in de lucht de grenswaarde. 30% van de bezochte bakkerijen werd ooit geconfronteerd met de beroepsziekte bakkersastma of farinose. De helft van de bakkerijen is niet in orde met de regels inzake elektrische installaties en brand- en stofexplosiegevaar.

De andere conclusies kan u lezen in het nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Inspectiecampagne: bakkers strooien te kwistig met bloem!

Meer informatie