De barrières voor een effectieve aanpak van MSA wegnemen

Hoewel musculoskeletale aandoeningen (MSA) doeltreffend kunnen worden beheerst en voorkomen, zijn er nog steeds hinderpalen die een nog meer doeltreffende benadering in de weg staan. Er bestaan nog heel wat van deze hinderpalen en als ze bestreden en uit de weg worden geruimd, zou het aantal werkgerelateerde MSA aanzienlijk kunnen dalen. Maar hoe kan een beleid dat gericht is op MSA, op nationaal niveau worden geïmplementeerd om de ondernemingen te steunen?

Hindernissen voor de implementatie opsporen en uit de weg ruimen

Voor veel ondernemingen zijn er belemmeringen om meer aandacht te besteden aan de preventie van MSA op de werkplek, zoals een gebrek aan tijd of middelen, een gebrek aan communicatie en coördinatie, het gebrek aan inzet van de bedrijfstop en de behoefte aan meer gespecialiseerde kennis en training. Het gebeurt vaak dat ondernemingen deze hinderpalen niet op eigen houtje kunnen aanpakken en behoefte hebben aan een doeltreffend beleid of een strategie die gericht is op het voorkomen van MSA.

Door een uniforme en globale nationale MSA-preventiestrategie te implementeren, kunnen Europese landen de ondernemingen het potentieel, de toezeggingen en de middelen bieden die ze nodig hebben om het aantal gevallen van MSA onder het personeel met succes te verminderen en zo veiliger, gezonder en productiever te worden.

Actie ondernemen op nationaal vlak

Er zijn een aantal zeer doeltreffende beleidslijnen die deel kunnen uitmaken van de nationale preventiestrategie. Eén daarvan heeft betrekking op de versterking van veilige en gezonde praktijken door positieve stimulansen. In 2018 ging het Italiaanse nationale instituut voor arbeidsongevallen ‘INAIL’ van start met een ‘ISI’ incentive plan dat Italiaanse ondernemingen niet-terugvorderbare subsidies biedt tot 65% van de kostprijs van het project en tot maximum € 130.000.

Bouwondernemingen gebruikten bijvoorbeeld die financiering om machines aan te kopen voor het mechaniseren van handmatige werkzaamheden, zoals vorkliften en pallettrucks, elektrische trappensteekwagens, kruiwagens en kleine kiepkarren. Door deze stimulans steunde het ISI-initiatief ondernemingen om de meest doeltreffende maatregelen te nemen voor de inperking van het risico op musculoskeletale aandoeningen.

Een tweede voorbeeld komt uit Zweden, waar de ‘Swedish Work Environment Authority’ (SWEA) in 2016 aanbevelingen heeft gedaan om de aanpak van musculoskeletale aandoeningen in het land uit te breiden en te ontwikkelen. Eén aanbeveling betrof in het bijzonder de uitbreiding van de reikwijdte van risicobeoordelingen tot fysieke, organisatorische en psychosociale risicofactoren. Het probleem van MSA vanuit een breder perspectief bekijken kan helpen om alle werknemers in verschillende omstandigheden tegen de eraan verbonden risico's te beschermen.

Het is ook bewezen dat een samenwerkingsbeleid tussen partners doeltreffend kan zijn bij de aanpak van de oorzaken van MSA op de werkplek. In Duitsland is de “Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie” (GDA) een voorbeeld van een dergelijke samenwerking, waarbij de federale regering, de bondsstaten en de ongevallenverzekeraars gezamenlijk de ondernemingen helpen de veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren en problemen zoals MSA met succes aan te pakken.

Meer statistische informatie over de voordelen van de bestrijding van werkgerelateerde MSA is beschikbaar op de website van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!”:

Meer info over preventiestrategieën en het reglementair kader voor de preventie van MSA is beschikbaar op de OSHwiki website: Regulatory framework for MSD prevention.

(Bron: Healthy Workplaces Campaign Newsletter)