De rol van normen in de wereld van de dienstensector

Het Europees vakverbond (ETUC) heeft een studie uitgevoerd over de rol van internationale en Europese normen om de arbeid in de Europese dienstensector te regelen: The role of international and European standards in shaping the world of work in the European service sector.

Op basis van die studie heeft ETUC ook de folder “The impact of standards on the world of work in Europe” uitgebracht die de belangrijkste conclusies van de studie samenvat.

De studie en folder zijn in het Engels beschikbaar op de website van ETUC: ETUC STAND studies.

Studie

De studie is in 2019 uitgevoerd door Christophe Hauert van de universiteit van Lausanne in het kader van het ETUC standaardisatieproject. Interviews, bureauonderzoek, literatuuronderzoek en een online bevraging zijn uitgevoerd.

Er is gefocust op dienstenstandaarden in het domein van facility management, onderhoud en reiniging. Er werden 70 nationale en 18 Europese normen daarover gevonden.

De experten hadden gemengde vaststellingen. In sommige gevallen hebben de normen positieve effecten gehad omwille van de grotere druk die ervan uitgaat en heeft dat tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden geleid. Aan de andere kant leiden sommige normen tot tegenstrijdigheden met arbeidswetten en CAO’s en leidt dat tot slechtere arbeidsomstandigheden. Een belangrijke kritiek van de vakbonden is het niet zo democratisch gehalte bij de totstandkoming van een norm.

Als conclusie van de studie worden er 4 adviezen gegeven:

  • Let op voor de normen!
  • Wees aanwezig!
  • Volg de standaarden op!
  • Integreer de standaarden!

Andere standaardisatie initiatieven

De basis van het ontwikkelen van normen wegens de dienstenrichtlijn 2006/123/EG is mandaat 517 (M517) welke leidde tot de creatie van het technisch comité CEN TC 447 ‘horizontal standards for the provision of services’ bij het Europese Comité voor Normalisatie (CEN).

Artikel 26 van de dienstenrichtlijn vermeldt dat lidstaten in samenwerking met de Europese Commissie de ontwikkeling van vrijwillige Europese standaarden moet bevorderen. Dit leidde ook tot de verordening 1025/2012 van de Europese Unie.

Op 13 juni 2020 was er een high-level conferentie over standaardisatie, waarbij de Europese Commissie, ETUC en andere belanghebbende partijen een verklaring tekenden in het kader van het ‘joint initiative on standardisation’, welke ook een gevolg is van de verordening 1025/2012.

De verklaring en de persmededeling zijn beschikbaar op de website van ETUC:

De 15e jaarlijkse standaardisatie conferentie van de “European Academy for Standardization (EURAS)” in 2010 en de tweede Europese top over standaardisatie op 19 juni 2013 stond in het teken van standaardisatie van diensten.

Diverse thema’s van ETUC

ETUC werkt rond een 30-tal thema’s, waaronder standaardisatie, die op hun website beschikbaar zijn:

  • in het Frans: in de rubriek Thèmes;
  • in het Engels: in de rubriek Issues.

Enkele van deze thema’s zijn:

In de rubriek standaardisatie zijn volgende documenten of publicaties in het Engels ook van belang voor de specialisten in het welzijn op het werk:

Er is ook een e-learning tool in het Engels over standaardisatie:

Ook het Duitse “Kommission Arbeitsschutz und Normung” (KAN) heeft met KANelot een spel over normen: KANelot - the game: from the idea to the standard.

Voor de promotie van de Europese normen in het kader van de eengemaakte markt, de industrie en de diensten, de innovatie en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, hebben het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) een gemeenschappelijke website “Standards Build Trust” opgericht met filmpjes en infographics.

Artikels op BeSWIC over normen, normalisatie en accreditatie