Dubbel zoveel ongevallen bij onderhoudstechnici

Onderhoudstechnici hebben een dubbel zo grote kans op een arbeidsongeval met letsel dan een andere werknemer van hetzelfde bedrijf. Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van een online enquête in België die kadert in de Europese campagne voor veilig onderhoud. De initiatiefnemers van de enquête hebben de resultaten op 1 juni 2010 bekendgemaakt op een stakeholdersmeeting in de Antwerpse Total-raffinaderij.

Safe Maintenance project

In het kader van de campagne 2010-2011 over veilig onderhoud van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk hebben de volgende organisaties gezamenlijk het Safe Maintenance project opgezet:

  • Belgian Maintenance Association (BEMAS), de Belgische vakvereniging voor onderhoud
  • Koninklijke Vereniging voor Preventie en Bescherming (PreBes)
  • Koninklijke Vereniging voor Preventieadviseurs (ARCoP)
  • Belgische Federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn bij het werken (Febelsafe).

De vier partners willen het aantal veiligheidsincidenten en ongevallen gerelateerd aan onderhoud in twee jaar tijd met 10% terugdringen en streven op langere termijn zelfs naar “zero ongevallen”. België moet door deze campagne een toppositie op het gebied van veilig onderhoud in Europa gaan innemen.

Online enquête

Om zich een beeld te vormen van de ongevallencijfers in onderhoud in België hebben de partners een online enquête gelanceerd. Uit de eerste resultaten blijkt dat onderhoudstechnici een dubbel zo grote kans hebben op een arbeidsongeval met letsel dan een andere werknemer van hetzelfde bedrijf. Ook de ernst van het letsel is dubbel zo hoog.

Vooral technici uit KMO’s lopen een hoog risico op ongevallen: de kans op een ongeval ligt bij hen acht maal hoger dan bij hun collega-onderhoudstechnici werkzaam in bedrijven met meer dan 500 werknemers.

Uit de enquête is ook gebleken dat er een relatie bestaat tussen het type onderhoud en het risico op ongevallen. In bedrijven waar vooral storingsonderhoud gebeurt (herstellen van pannes) is de kans op een ongeval voor een onderhoudstechnicus 12 keer hoger dan in een bedrijf waar het onderhoud vooral gepland gebeurt.

Deelnemen kan nog

De voorlopige resultaten uit de pilootfase van de enquête tonen aan dat verder onderzoek bij een groter aantal bedrijven noodzakelijk is. Daarom lanceren de partners een oproep aan bedrijfsleiders, onderhoudsverantwoordelijken, preventieadviseurs en andere betrokken om aan de enquête over ongevallen in onderhoud deel te nemen.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een rapport van de verwerkte resultaten en worden op de hoogte gehouden van de verschillende initiatieven gelinkt aan de Safe Maintenance campagne.

Klik op de volgende link om deel te nemen: Enquête Safe Maintenance