Elektriciteitsschaarste: presentaties van het VBO-seminarie

Op 29 september 2014 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een seminarie rond elektriciteitsschaarste. Er waren o.a. presentaties van Elia, Febeg, Febeliec, Synergrid, de Staatssecretaris voor Energie, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Met 300 inschrijvingen wijst dit erop dat de ondernemingen vragen naar duidelijke en nauwkeurige informatie over wat hun wacht als de stroom wordt afgesloten.

Raadpleeg op de website van het VBO:

In één van de presentaties werd ook verwezen naar de publicatie “What happens during a blackout” van het Büro für Technikfolgen – Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Die publicatie was een gevolg van de overstromingen van de Elbe en de Oder in 2002 en 2005, een blackout in de regio Münster in 2005 en de Kyrill storm in 2007. Raadpleeg die publicatie op de website van TAB: What happens during a blackout - Consequences of a prolonged and wide-ranging power outage

Op 6 oktober 2014 organiseert het Vlaams netwerk van ondernemingen, Voka, een soortgelijke studiedag: Infosessie stroomonderbreking

Vanaf 15 oktober 2014 zou er een specifieke website gecreëerd worden. Andere sensibilisatie en communicatie hierover wordt in de loop van de volgende weken nog voorzien.

Meer informatie