Enquête over technostress bij werknemers

Update 06/09/2023

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft 1.760 werknemers bevraagd om te weten of het gebruik van machines en moderne communicatiemiddelen hun levenskwaliteit al dan niet beïnvloedt. Volgens de ondervraagde werknemers blijkt de grens tussen beroeps- en privéleven steeds meer te vervagen als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen.

Het persbericht en de resultaten van de bevraging zijn niet meer beschikbaar. Wel een klein artikel op pagina 5 in De Nieuwe werker uitgave nr 6 - 2013.

Meer informatie