Enquête van IDEWE over agressie op de werkvloer

Uit een enquête blijkt dat één Belg op acht te maken kreeg met agressief gedrag op het werk. De studie dateert van 2016 en werd uitgevoerd door IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Meer dan 17.000 Belgische werknemers werden ondervraagd naar hun psychosociaal welzijn op het werk.

In 2016 heeft IDEWE bij 17.000 Belgische werknemers gepeild naar hun psychosociaal welzijn op het werk. Uit deze enquête blijkt dat één Belg op acht, met name 12,5%, in de zes maanden die de enquête voorafgingen, te maken kreeg met agressie op de werkvloer.

Welke vorm van agressie ?

Onder "agressie op het werk" verstaan we alle incidenten waarbij werknemers beledigd, bedreigd of aangevallen worden. Die incidenten vormen een bedreiging voor hun veiligheid, welzijn en/of gezondheid. De meeste gevallen van agressie op het werk zijn van verbale aard, zoals bijvoorbeeld beledigingen. 11% kreeg te maken met verbale agressie en 5% met fysieke agressie.

De cijfers voor mannen en vrouwen zijn vergelijkbaar

Zowel vrouwen (12,3%) als mannen (12,7%) hebben af te rekenen met agressief gedrag op de werkplek. In functie van het geslacht is er daarentegen een significant verschil in het aandeel externe en interne gevallen van agressie. Vrouwelijke werknemers krijgen opvallend vaker te maken met externe agressie (57,5% tegenover 27,9% voor interne agressie), terwijl dit voor de mannelijke werknemers meer gelijkloopt (38,1% tegenover 37,3%).

Een hoger risico op burn-out

Het resultaat van agressief gedrag op kantoor leidt tot een groter risico op burn-out. Slachtoffers die te maken krijgen met agressie op het werk, maken tot bijna 2 keer meer kans om uit te vallen met een burn-out (29% tegenover 14,9%). De intentie van de slachtoffers om bij hun werkgever te blijven werken, ligt met 50,1% een stuk lager dan bij werknemers die geen agressie op de werkvloer ervaren (66,6%). Maar liefst 34,2% ervaart hoge stress tegenover 17,9%.

Drie mogelijke oplossingen

Er bestaan drie methodes om vijandig gedrag in de onderneming te voorkomen of om het aan te pakken.

Communiceren

De eerste bestaat erin om mee te delen dat er een anti-agressiebeleid bestaat. Die informatie moet zowel binnen als buiten de onderneming belend worden gemaakt.

Opleiden

Vervolgens moeten de medewerkers richtlijnen meekrijgen over hoe ze moeten reageren en hoe ze problemen kunnen oplossen. Het gedrag van de medewerkers heeft een impact op de begeleiding van de slachtoffers van agressie.

Invoeren

Derde aspect is het invoeren in de onderneming van een procedure die bepaalt wat er moet gebeuren als er een agressie-incident plaatsvindt. Die procedure moet de onderneming pistes aanreiken voor wat ze moet doen als er zich een incident voordoet, maar ook wat er nadien moet worden gedaan.

(Bron: Metro, 28 juli 2017)