Europese overeenkomst over waardige werkomstandigheden voor vissers

De Europese sociale partners hebben een overeenkomst ondertekend voor het verbeteren van de werkomstandigheden van vissers. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat de vissers kunnen werken in waardige omstandigheden aan boord van de vissersschepen met aandacht voor een aantal vereisten op het gebied van accommodatie, voeding, veiligheid en gezondheid op het werk, medische zorg en sociale zekerheid.

Deze overeenkomst is een omzetting van de 188ste arbeidsconventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) op Europees niveau. De Europese Unie wil hiermee zijn engagement bevestigen om de werkomstandigheden van vissers in Europa en in de rest van de wereld te verbeteren. De overeenkomst is ondertekend op de ‘European Maritime Day’ conferentie in Gothenburg in Zweden op 21 en 22 mei 2012.

Meer informatie

Lees op de website van de Europese Commissie meer over: