Europese projecten Hyfacts en Hysafe rond veiligheid van waterstof en waterstofinstallaties

Waterstof komt men in het dagelijkse leven meer en meer tegen, onder andere als alternatieve energiebron. De waterstofinstallaties kunnen bepaalde risico’s inhouden die vergunnende overheden willen reguleren. Twee Europese projecten spelen hierop in.

Hyfacts

Het Hyfacts project heeft als doel het ontwikkelen, initiëren en verspreiden van up-to-date trainingsmateriaal voor regelgevende overheden van waterstofinstallaties.

In dat project wordt eerst een overzicht gegeven van diverse gasverenigingen, zoals het ‘European Industrial Gas Association’ (EIGA), het ‘Britisch Compressed Gass Association’ (BGCA), het Duitse ‘IGV Industriegaseverband’, overheidsinstellingen, universiteiten en internationale organisaties.

Daarna wordt een overzicht van opleidingen gegeven. Dit bevat enerzijds kortdurende opleidingen en anderzijds bachelor en masteropleidingen in de lidstaten van de Europese Unie. In het overzicht zijn er geen Belgische opleidingen opgenomen.

Meer info daarover vindt u op de website van Hyfacts.

Hysafe

Het Hysafe project brengt onderzoek en industriële ervaring rond veiligheid van waterstof in verschillende sectoren samen.

Voorafgaand aan het Hysafe project werden er tussen 2006 en 2009 vier Europese zomerscholen rond waterstofveiligheid ingericht in het kader van het zesde kaderprogramma. Meer informatie daarover vindt u op de website van de universiteit van Ulster: School of the Built Environment - European Summer School on Hydrogen Safety

Het Hysafe consortium bevat 25 leden. Informatie over dat project vindt u op hun website: HySafe - Safety of Hydrogen as an Energy Carrier

Ongeval met waterstof

De risico’s van waterstof werden aangetoond door het dodelijk ongeval met een waterstoftrailer op 25 april 2013. Een vrachtwagen met 14 waterstofflessen ging over de kop en de trekker vloog in brand.

Er ontstond tevens een lek aan de waterstofflessen. Het lek ontbrande direct, omdat waterstofgas een lage ontstekingsenergie heeft. Lekkende flessen liet men gedurende meerdere dagen gecontroleerd uitbranden. De andere flessen werden gekoeld. De vlam werd opgevolgd door thermografie, omdat een waterstofbrand visueel niet zichtbaar is.

De hinder duurde ongeveer een week, omdat het beschadigde wegdek door de hitte nadien opnieuw moest worden aangelegd.

Nieuwsberichten over dat ongeval:

Meer informatie