Europese projecten voor levenslang leren en mobiliteit van competenties

Op de Europese website van het “levenslang leren” programma kunt u de verschillende Europese projecten vinden. Een aantal van deze projecten zijn nuttig in het kader van kwaliteitsvol leren in het algemeen en een aantal rond veiligheid en gezondheid in het bijzonder.

Eusafe

De bedoeling van EUSAFE is een nieuw opleidings- en competentieschema voor professionelen in ‘Occupational safety and Health’ (OSH) te ontwikkelen op basis van bestaande referentiëlen. Het project maakt gebruik van bestaande instrumenten op Europees niveau zoals:

  • European Qualification Framework (EQF)
  • European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
  • European Credit for Vocational Education and Training (ECVET)
  • en twee vrijwillige veiligheidsschema’s:
    • European Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM)
    • European Occupational Safety and Health Technician (EurOSHT), ontwikkeld door het European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO).

De resultaten zijn standaardprofielen op EQF niveau 4, 5 en 6. Standaardprofiel 5 komt overeen met een bachelorniveau en profiel 6 met een masterniveau. De 3 kernwoorden “knowledge” (kennis), skills (kunde) en competences (competenties) spelen een belangrijke rol bij de leeroutput.

Op die manier wordt de vrije beweging van OSH-professionelen in de Europese Unie bevorderd doordat er een wederzijdse erkenning is van competenties.

Meer informatie vindt u op de website: EUSAFE - European Qualification of Occupational Safety and Health Professional.

QuaG

The QuaG-project gaat verder op het initiële pilootproject "Transnational Quality Project" (TQP-EU) waar er kwaliteitsrichtlijnen zijn opgesteld om transnationale opleiding te bevorderen. Deze zijn voornamelijk bestemd voor opleidingsinstituten die grensoverschrijdend werken of met een internationale dimensie.

De kwaliteitsrichtlijnen zullen aangepast en uitgebreid worden in het licht van de norm ISO 29990 "Learning services for non-formal education and training - Basic requirements for learning providers". Het uitdragen van de nieuwe informatie zal gebeuren in een twaalftal workshops.

Meer informatie vindt u op de website: QUALITY GUIDELINES Transfer (QuaG)

QALLL

Het QALLL-project “Quality Assurance in LifeLong Learning with a Focus on Vocational Education and Training and Adult Education” wil de kwaliteit en efficiëntie van vorming en training verbeteren door aanbevelingen en codes van goede praktijk uit te werken.

Men heeft een periodieke nieuwsbrief en 39 goede praktijk voorbeelden op de website vermeld.

Meer informatie vindt u op de website: QUALLL - Quality Assurance in LifeLong Learning

Contracteranto

De gestegen mobiliteit van werknemers binnen Europa maakt dat communicatie en andere talen in de wereld van contractorarbeid een groter risico is. In dit project wordt een database van woorden en zinnen ontwikkeld met vertalingen in diverse Europese talen. Betere communicatie is ook een essentieel element voor een succesvol “behaviour based safety”. Het project is ontwikkeld naar analogie van het Transperanto-instrument voor chauffeurs.

Meer informatie vindt u op de website Contracteranto

ENSPHO

Het “European Network of Safety and Health Professional Organisations” (ENSHPO) brengt professionelen in veiligheid en gezondheid samen binnen Europa. Dit is in 2001 opgericht en telt ongeveer 50.000 leden.

Objectieven zijn o.a. ervaringen uitwisselen, gesprekspartner zijn bij de overheden rond veiligheid en een opleidingsreferentieel uitwerken dat binnen alle lidstaten van Europa wordt erkend.

In 2008 werden 2 vrijwillige OSH-referentiëlen opgesteld:

  • European Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM)
  • European Occupational Safety and Health Technician (EurOSHT)

Meer informatie vindt u op de website: ENSHPO - The European Network of Safety and Health Professional Organisations.

Op mondiaal niveau verdedigt het International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (INSHPO) deze belangen. Tussen beide organisaties is er een Memorandum of Understanding (PDF) afgesloten.

Meer info