Folders “Veilig omgaan met mestgassen” van PreventAgri

Update 11/10/2022

Prevent Agri en Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen, hebben de handen in elkaar geslagen om folders te ontwikkelen over het veilig omgaan met mestgassen. De voorbije jaren werd de sector slachtoffer van enkele jammerlijke ongevallen met mestgassen.

Er is zowel een folder gemaakt voor de varkensstal als voor de melkveestal. Meer info op de website van Prevent Agri: Voorstelling folder 'Veilig omgaan met mestgassen' op 24/02/2017.

Ondertussen is de folder vertaald in het Frans. Meer info op de website van Mission Wallonne des Secteurs Verts: Travailler en sécurité lors de la manipulation du lisier.

Artikel op BeSWIC over mestgassen

Het risicoveld met betrekking tot het betreden van besloten ruimten en mestgassen kwam uitvoerig aan bod in dit artikel op deze blog van de BeSWIC website: Het betreden van besloten ruimten en mestgassen in de landbouw.

Hierbij werd o.a. verwezen naar dodelijke ongevallen en de lessen eruit, een vorig sensibilisatiefilmpje van Prevent Agri (beschikbaar op het You Tube kanaal van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid: Mestgassen), de Nederlandse website HazMatCat, de Nederlandse e-learning module en de presentaties van een studiedag van 3 juli 2014, beschikbaar op de website “Varkensloket”: Studienamiddag de gevaren van mest- en kuilgassen.

Sensibilisatie blijft noodzakelijk want ook na 2017 gebeuren er nog altijd dodelijk ongevallen en de aandacht verslapt zoals blijkt uit dit artikel. Enkele voorbeelden van dodelijke ongevallen uit binnen- en buitenland:

In het voorjaar van 2021 heeft de inspectie SZW gecontroleerd op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Lees het bericht: Inspecties op veiligheidsrisico’s bij het werken met mest.

Diverse andere initiatieven uit binnen- en buitenland

België

De initiatieven van PreventAgri, Mission Wallonne des Secteurs Verts en Hazmatcat werden hierboven al vermeld.

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval in Brecht in 2015, heeft de gemeente op hun website hierover gesensibiliseerd: Eén enkele inademing van mestgas kan fataal zijn.

De webpagina over mestgassen van de Boerenbond is niet meer (publiekelijk) actief.

In West-Vlaanderen is men begin 2016 gestart met een opleiding en het uitleendepot van beschermmateriaal tegen mestgassen.

Enkele voorbeelden van berichten hierover:

Bovendien is er een afspraak voor kosteloze interventie voor het redden van dieren in nood die bevangen zijn door mestgassen. Lees het nieuwsbericht hierover op de website van de gouverneur van West-Vlaanderen.

In hetzelfde kader is het eindwerk « Sauvetage d’animaux en élevage porcin hors sol : atmosphère à haut risque » van Cyril Barrier in 2015 te vermelden.

De discussie over mestgassen in de provincieraad van West-Vlaanderen in het bulletin van vragen en antwoorden van april 2015 is niet meer beschikbaar. De discussie op het vragenuurtje van 4 mei 2015 is evenwel beschikbaar via deze link.

In de Vlaamse Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid was er op 29 maart 2017 ook een vraag om uitleg over de problematiek van ongevallen met mestgassen. Lees hierover de volledige discussie.

Door Mission Wallonne des Secteurs Verts is er ook een andere folder gemaakt: Les risques liés aux gaz en exploitations naast de hoger vermelde affiche Travailler en sécurité lors de la manipulation du lisier

Nederland

In Nederland zijn er diverse initiatieven en vermeldingen:

Algemeen kan ook verwezen worden naar dit kennisdossier op de website van Arbokennisnet: Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes (PDF, 456 kB).

Vermeldenswaardig is tevens het artikel “Mestgassen: acuut toxisch, brandbaar en explosief” van Yvonne van Gog (pag. 19-25).

Canada

In Canada zijn er diverse documenten:

Groot-Brittanië

In Groot-Brittanië zijn er diverse documenten:

Andere artikelen op BeSWIC rond risico’s in de land- en tuinbouw