Gids over brandveilig werken bij dakafdichting

De Belgische Vereniging Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) heeft een gids “Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken” uitgebracht.

Deze gids werd tevens toegelicht op een studiedag in maart 2014 hierover: Infosessie Milieuvriendelijk en brandveilig het dak op! (PDF)

Inhoud van de gids

De gids bevat o.a. volgende hoofdstukken en thema’s:

  • Apparatuur, zoals brander, gasdarm, slangbreukventiel, ontspanner, gasfles en smeltketel
  • Brand, explosiegevaar en vuurvergunning
  • Hechtingsprimer
  • Kledij
  • Blussen van branden
  • Signalisatie
  • EHBO
  • Elektriciteit
  • Verzekeringen

De vuurvergunning is een geschreven document waarmee aan een welbepaalde expliciet genoemde persoon de toelating wordt gegeven om risicohoudende werkzaamheden inzake brand uit te voeren, mits het naleven van een aantal specifiek opgesomde maatregelen. De vergunning kan maar uitgeschreven worden als men ter plaatse is gaan kijken. De gids legt niet op dat bij particulieren een vuurvergunning dient te worden gebruikt. Toch kan dit daar ook aangeraden zijn.

In de gids is er sprake dat er tot 2 uur na het beëindigen van het werk toezicht moet worden gehouden. In de “National Torch Safety Program (PDF)” van de Canadian Roofing Contractors’ Association (CRCA) is er sprake van een veiligheidswacht tot 1 uur na beëindiging van de activiteiten. Voor oudere gebouwen wordt een langere tijd voorgeschreven.

In die zelfde Canadese gids wordt ook extra de aandacht getrokken bij laswerkzaamheden in de buurt van openingen, waar zowel gassen geëmitteerd worden als gensters van de laswerkzaamheden naar binnen kunnen worden gezogen en op die manier branden kunnen veroorzaken.

De gids van BEVAD is sterk visueel uitgewerkt. Diverse actoren, zoals het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en Mensura, hebben aan de gids meegewerkt.

In de gids is verwezen naar dit ongeval onder het thema ‘Lessen uit arbeidsongevallen’ op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC: Brandwonden na ontploffing van een vat primer bij het dichten van een plat dak.

De gids is gratis voor de leden van BEVAD. Anderen betalen 15 euro. Geïnteresseerden kunnen een bestelling plaatsen via: bevad@confederatiebouw.be

Ook in diverse magazines van de diverse stakeholders werd publiciteit gemaakt over de nieuwe gids, zoals in:

Branden op daken

Jaarlijks zijn er vele tientallen dakbranden bij herstellingen op daken. U vindt een lijst van branden op daken onder de zoekterm “brand” op de Nederlandse website dakweb.nl.

Met de zoektermen “brand” en “dakwerken” vindt u ook in de Belgische pers en televisie vele berichten hierover. Voorbeeld hiervan is een brand van 12 augustus 2010: Dakwerken oorzaak brand Pami

Meer informatie