Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan. 

Het rapport behandelt ook enkele pijnpunten die een gevolg zijn van het gebruik ervan, zoals het vervagen van de grens tussen het privéleven en het werk, de voortdurende bereikbaarheid,… 

(Bron: PreventMail nr. 147 - 25 augustus 2010)

Meer informatie

Zie op de website van het Europees Agentschap (in het Engels): EU-Portable computing and communication devices and their impact on workers’ health