MSA op de werkplek bestrijden leidt tot een positieve return van de investering

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen en behoren tot de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim in de Europese Unie (EU). Als gevolg hiervan kunnen ze voor werkgevers een dure zaak zijn op het vlak van gezondheidszorg, schadevergoedingen, ziekteverzuim en productiviteitsverlies. Deze aandoeningen kunnen echter voorkomen worden en zijn beheersbaar. Door maatregelen te nemen om MSA aan te pakken, kunnen bedrijven de kosten verlagen en hun investering laten renderen.

De prevalentie van MSA

Niet alleen 3 op 5 werknemers in de EU klagen over musculoskeletale problemen, maar ook ongeveer 60% van alle werknemers met een werkgerelateerd gezondheidsprobleem noemt een MSA als het ernstigste probleem.

Door de vergrijzing van de beroepsbevolking in de EU, in combinatie met nieuwe en opkomende risicofactoren, zoals langdurig zitten in het kader van kantoorwerk en werken op afstand, zal het probleem zich de komende jaren waarschijnlijk blijven voordoen. Gezien de frequentie waarmee MSA bij werknemers voorkomen, kunnen deze aandoeningen tot hoge kosten voor het bedrijfsleven leiden. Bescherming van de gezondheid en de levenskwaliteit van de werknemers is niet alleen een wettelijke verantwoordelijkheid, maar ook goed voor het bedrijfsleven.

De kostprijs voor de ondernemingen

Er is een breed scala aan zowel directe als indirecte kosten die verbonden zijn aan werkgerelateerde MSA. Directe kosten zijn onder meer werkgevers die betalen voor gezondheidszorg, geneesmiddelen en schadevergoedingen voor een werknemer met een musculoskeletale aandoening.

Bovendien zijn er indirecte kosten voor de onderneming die verband houden met MSA. Werknemers met MSA zijn vaker afwezig op het werk, zodat de aandoeningen kunnen leiden tot een verstoring en vertraging van bedrijfsprocessen en een verlies aan productiviteit binnen teams.

Bovendien is het zo dat als werknemers gedurende een bepaalde periode afwezig zijn om te herstellen of als ze gedwongen of vervroegd met pensioen gaan, er extra kosten zullen zijn voor het aanwerven van vervangend personeel. Over het algemeen kunnen MSA zonder de juiste preventie en het juiste management voor een onderneming ernstige economische gevolgen hebben.

Preventieve maatregelen als investering

Musculoskeletale aandoeningen kunnen worden voorkomen door vroegtijdig actie te ondernemen om de ontwikkeling ervan tegen te gaan en zo kunnen ondernemingen veel van deze kosten elimineren of verminderen.

Om de toename van MSA te voorkomen, moeten ondernemingen een risicoanalyse uitvoeren om de omvang van het probleem te begrijpen. Ze kunnen een aantal preventieve maatregelen nemen, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat werknemers roterende taken uitvoeren om repetitieve bewegingen te vermijden, werknemers ertoe aanmoedigen regelmatig pauzes te nemen om ongemakkelijke houdingen of periodes van langdurig zitten te vermijden, ergonomische toestellen ter beschikking stellen of toestellen die een hulpmiddel zijn bij het tillen of verplaatsen.

Deze maatregelen moeten worden aangevuld met een beleid van vroegtijdige interventie op de werkplek, waarbij werkgevers dadelijk actie ondernemen zodra een klacht over MSA wordt gemeld. Als deze klacht niet wordt behandeld, dan zal de situatie waarschijnlijk verergeren voor de werknemer en de economische impact voor de onderneming vergroten.

Voor een maximaal voordeel moeten ondernemingen zich ook richten op de revalidatie van werknemers die aan een MSA hebben geleden. Door de werkhervatting van werknemers die afwezig zijn geweest, zorgvuldig te regelen, kunnen ondernemingen ervoor zorgen dat de werknemer gestaag herstelt en dat de productiviteit van het team niet verder negatief wordt beïnvloed.

Het aanpakken van MSA op de werkplek kan een positieve economische impact hebben op ondernemingen, naast het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dit blijkt uit het feit dat werknemers in landen en sectoren waar meer preventieve maatregelen van kracht zijn, minder snel klachten over MSA melden.

Meer info

op de website van:

(Bron: Healthy Workplaces Campaign Newsletter 2)