Nieuwe inzichten brandveiligheid ouderenvoorzieningen

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) heeft een onderzoek verricht naar de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen met open woonconcepten. In de studie werd onderzocht hoe een aanvaardbaar veiligheidsniveau kan gerealiseerd worden in nieuwe woonzorgcentra met een open woonconcept.

Veiligheidsmaatregelen in een open woonconcept

De laatste jaren is er in woonzorgcentra een duidelijke evolutie merkbaar van planconcepten met een strikte opdeling tussen leefruimte en circulatieruimte naar planconcepten met een open indeling, waarbij de leefruimte vaak rechtstreeks aansluit bij de kamers van de bewoners. In de huidige regelgeving brandveiligheid voor ouderenvoorzieningen is het realiseren van dergelijk open concept niet mogelijk.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om na te gaan welke combinaties van maatregelen kunnen worden ingezet om het gewenste veiligheidsniveau in ouderenvoorzieningen te realiseren. Die combinaties worden finaal weergegeven in een beoordelingskader.

Blootstelling aan rook en evacuatie

Het gewenste veiligheidsniveau is in ouderenvoorzieningen anders dan in andere gebouwen. Enerzijds blijkt het vermijden van blootstelling aan rook cruciaal voor ouderen omdat ze bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van blootstelling aan rook. Anderzijds moet rekening worden gehouden met het feit dat de bewoners van een woonzorgcentrum vaak niet zelf-redzaam zijn en voor hun evacuatie aangewezen zijn op de hulp van anderen.

Meer informatie

Op de website van VIPA: Onderzoek VIPA geeft nieuwe inzichten in brandveiligheid in ouderenvoorzieningen met open woonconcepten.