Nieuwe website over Disability Management

Prevent ontwikkelde, in samenwerking met ACT Désiron en met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) – Agentschap Vlaanderen, een website over Disability Management. De website bevat informatie over reïntegratie en jobbehoud van werknemers die geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen.

Wat is Disability Management?

Gezondheidsproblemen en/of functionele beperkingen kunnen een werknemer langdurig van de werkplek weghouden. Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij het werk nog ooit hervat. Disability Management tracht dit te vermijden en beoogt jobbehoud en  reïntegratie van deze werknemers, in eerste instantie bij de eigen werknemer.

Welke info vindt u op de nieuwe website?

De website formuleert antwoorden op vragen zoals:

  • hoe ontwikkelt u een beleid rond reïntegratie en jobbehoud?
  • hoe kan u een werknemer begeleiden die dreigt uit te vallen of die al is uitgevallen?
  • welke maatregelen voorziet de wetgever om het proces van reïntegratie en jobbehoud te ondersteunen?
  • welke activiteiten worden in België rond de Disability Management methodiek opgezet?

De website biedt nieuws, achtergrondinformatie en praktische instrumenten. Bovendien vindt u er goede voorbeelden van organisaties die een beleid rond reïntegratie of jobbehoud ontwikkeld hebben en toepassen. De website is ook een ontmoetingsplaats voor de verschillende actoren die bij de reïntegratie en jobbehoud van werknemers met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen betrokken zijn.

(Bron: PreventNews, Nr. 2010/7)

Meer info