Online woordenboek Contracteranto operationeel

Contracteranto biedt een online woordenboek van werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie in de bouw-, chemie-, staal- en zorgsector. De database is sinds 1 december 2013 in 7 talen beschikbaar.

Anderstaligheid op de werkvloer

De steeds toenemende geografische mobiliteit binnen Europa confronteert werkgevers en aannemers met een nieuwe uitdaging: hogere veiligheidsrisico’s op de werkvloer als gevolg van de taalkloof tussen werknemers van verschillende nationaliteiten.

Het Europees Contracteranto project ontwikkelde een database van woorden en zinnen met vertalingen in diverse Europese talen.

Slotconferentie Contracteranto project

Op 9 oktober 2013 vond een conferentie plaats ter afronding van het project. Naast een voorstelling van de database kwamen praktijkgetuigenissen uit de betrokken sectoren aan bod en werd de rol van de stakeholders in preventie toegelicht.

Bron: PreventNews - November 2013

Meer informatie

Raadpleeg op de website van Contracteranto:

Een artikel (pag. 15) uit constructiv info 2014-1: Communicatieproblemen met buitenlandse werknemers (PDF)