Overzicht van succesvolle benchmarking in Europa

In een rapport heeft het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) de benchmarking-regelingen in heel Europa beoordeeld. Benchmarking kan helpen om ongevallen en gezondheidsproblemen terug te dringen, de naleving van de wetgeving te verbeteren en kosten te besparen. Casestudies over de regelingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) waarin de succesfactoren en de beperkingen worden geschetst, geven een beeld van de diversiteit van die regelingen in Europa.

Onderzoek naar OSH-benchmarking

EU-OSHA definieert benchmarking als "een gepland proces dat organisaties in staat stelt hun gezondheids- en veiligheidsprocessen en prestaties op dit gebied onderling te vergelijken om zo te leren op welke manier het aantal ongevallen en gevallen van slechte gezondheid kan worden teruggedrongen, de naleving van wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid kan worden verbeterd en/of de kosten van naleving kunnen worden verlaagd”.

Op vraag van EU-OSHA heeft het Britse ‘Institute for Employment Studies’ een onderzoek uitgevoerd naar de succesvolle OSH-benchmarking initiatieven. De bedoeling daarbij was om op het niveau van de sector, de lidstaten en de Europese Unie de voordelen en de beperkingen van de OSH-benchmarking-regelingen te beoordelen en de belangrijkste succesfactoren en tekortkomingen te identificeren.

Het rapport geeft ook praktische richtlijnen over hoe men zelf een OSH benchmarking-regeling kan invoeren.

Meer informatie

Op de website van EU-OSHA:

De powerpoint presentatie in het Engels met de voornaamste motieven om een regeling in te voeren is beschikbaar op de SlideShare website: Review of successful osh benchmarking initiatives.