Schoonmaakproducten zijn allesbehalve onschadelijk

Naar verluidt zijn huishoudproducten even gevaarlijk als of zelfs gevaarlijker voor de gezondheid dan sigaretten. Verschillende studies verwijzen naar schoonmaakmiddelen, detergenten, ontsmettingsmiddelen, ... waarvan de vluchtige organische bestanddelen tal van schadelijke sporen nalaten. Zij veroorzaken ademhalingsproblemen (astma), irritaties van de huid, ogen of keel, hoofdpijn of zelfs ergere gezondheidsproblemen bij de personen die er vaak aan bloot worden gesteld.

Met betrekking tot de menselijke gezondheid heeft in februari 2018 een Noorse studie op basis van de gegevens van 6235 deelnemers waarbij het ademhalingsstelsel gedurende 20 jaar werd geanalyseerd, de kwalijke gevolgen aangetoond van deze producten op de longcapaciteit van de vrouwen (niet van de mannen) die werken in huishoudelijke onderhoudsdiensten. Daaruit bleek dat de schade overeen kwam met die veroorzaakt door het roken van een pakje sigaretten per dag gedurende 20 jaar.

Volgens de onderzoekers van de universiteit van Bergen leidde een dagelijkse blootstelling aan deze dampen tot een beschadiging van de fragiele cellen die de binnenkant van de longen bedekken en die het slijm aanmaken dat essentieel is voor hun bescherming en goede werking.

Vandaar is het noodzakelijk om mindere hoeveelheden van deze producten te gebruiken of om ze zelfs door natuurlijke alternatieven te vervangen.

De volgende huishoudproducten behoren tot de meest gevaarlijke:

  • vaatwasdetergenten die uitdroging en huidallergieën veroorzaken;
  • ammoniak die kan leiden tot (soms ernstige) irritatie van de luchtwegen;
  • bleekwater dat hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken, maar ook een branderig gevoel in de ogen en op de huid;
  • producten voor de vaatwasser die een grote hoeveelheid fosfaten bevatten om de vetten en oliën op te lossen en vuil te verwijderen;
  • ontstoppingsmiddelen voor afvoeren die zeer schadelijke zuren bevatten die tweede- en zelfs derdegraads brandwonden kunnen veroorzaken;
  • sprays voor het reinigen van ovens die brandwonden op de huid en irritatie van de luchtwegen veroorzaken;
  • producten voor het reinigen van toiletten die zuren, kleurstoffen, parfums en andere agentia bevatten;
  • wc-gels en blokjes die ook oppervlakte-actieve agentia bevatten.

En de lijst is niet exhaustief.

(Bron: La Libre Belgique, 12 juli 2018)