Sigmacert keurmerk voor verreikers

Verreikers moeten door deskundige personen worden onderhouden en gecontroleerd, zoals bepaald in het art. 11 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Vele activiteiten met verreikers zijn immers niet onderworpen aan een wettelijke keuring door een externe diensten voor technische controle (EDTC). Met het nieuwe keurmerk wil Sigmacert invulling geven aan de zorgplicht voor werkgevers om integere arbeidsmiddelen in de volledige levenscyclus voor de werknemers ter beschikking te stellen.

Wettelijke keuring van verreikers

Verreikers waarmee men hangende lasten vervoert, dienen wel driemaandelijks door een EDTC te worden gekeurd. Dan valt dit immers onder het toepassingsgebied van art. 280 en 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB),. Die verplichting geldt echter niet voor andere activiteiten met verreikers, zoals het vervoeren van lasten op de vorken of andere manipulaties. Dan geldt de algemene zorgplicht zoals vermeld in art. 11 van het hoger vermelde KB van 12 augustus 1993.

Sigma

Sigma, de beroepsvereniging van importeurs van machines van goederenbehandeling en burgerlijke bouwkunde, heeft sedert 2011 het Sigmacert keurmerk ingevoerd voor de controle en het onderhoud van enkele mobiele arbeidsmiddelen. Er waren al schema’s uitgewerkt voor heftrucks en voorzetapparatuur, batterijladers, graafmachines, wielladers en betonpompen.

In het kader van de campagne ‘Veilig werken op hoogte’ sloegen Sigma en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (navb-cnac Constructiv of kortweg het navb) de handen in elkaar. Het Sigmacert keurmerk werd uitgebreid tot de verreikers.

De campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte. De campagne was dan ook het ideale moment om de controle van verreikers in dit keurmerk op te nemen.

Lees het communiqué hierover:

Meer info