Studiedag over duurzame inzetbaarheid: presentaties zijn beschikbaar

Op 8 mei 2015 organiseerde de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Mensura een studiedag rond duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

Een verouderde beroepsbevolking heeft een impact op het personeelsbestand. Tegelijkertijd verlangt de maatschappij van oudere werknemers dat ze langer blijven werken om de sociale zekerheid mee betaalbaar te houden. Duurzame inzetbaarheid van werknemers, ongeacht hun leeftijd, kan ook organisaties aanzienlijke voordelen bieden.

De presentaties van de studiedag zijn beschikbaar op de website van de Universiteit Antwerpen: Duurzame Inzetbaarheid: Leer hoe u oudere werknemers gezond en gemotiveerd houdt

Kernboodschappen en achtergrondinformatie

Yoline Kuipers gaf een presentatie over het beleid en de nationale programma’s rondom duurzame inzetbaarheid en de vergrijzende beroepsbevolking.

Ze gaf enkele cijfers uit Europese rapporten en statistieken. In 2012 waren er in Europa gemiddeld 3,6 werkenden voor 1 gepensioneerde. Dit zou in 2040 evolueren naar 2,2 werkenden voor 1 gepensioneerde.

De Europese rapporten vindt u op de website van de Europese commissie: Annual Ageing Report

Ze gaf tevens enkele vooruitzichten op een vervolg project “Veilig en gezond werken op elke leeftijd” van de Europese Unie. Landen worden in dat project in 4 profielen ingedeeld, afhankelijk of de lidstaten op beleidsvlak al rekening houden met specifieke beleidsprogramma’s rond verouderen voor de bevolking of de beroepsbevolking. België situeert zich in groep 3 waar bepaalde gerichte programma’s voor de beroepsbevolking zijn ontwikkeld. Nederland situeert zich in groep 4 waar er al geïntegreerde beleidsprogramma’s zijn.

Er werd tevens verwezen naar programma’s van andere landen:

 • Fit2Work (Oostenrijk)
 • Workability (Finland)
 • New Quality of Work initiative (Duitsland).

Meer info over dat Europees project: European Parliament pilot project on health and safety of older workers

Ter voorbereiding van de Europese campagne 2016-2017 zal er ook een e-guide worden uitgebracht. Daarin zullen vier thema’s worden uitgewerkt:

 • vergrijzing beroepsbevolking
 • aanpassing van de werkvloer
 • bevorderen van de gezondheid op de werkvloer
 • re-integratie na langdurige ziekte.

Meer info daarover: Development of an online multilingual e-guide to support companies in occupational safety and health (OSH) management in the context of an ageing workforce

Peggy De Prins gaf als tweede spreekster enkele nieuwe loopbaanconcepten. Jobcrafing en I-deals zijn voorbeelden van de individuele benadering die een positief effect hebben op de retentie en het engagement van de werknemers. De maatschappij moet evolueren van een citroenloopbaan naar een olijfboomloopbaan. Dat concept heeft ook B. Cambré voorgesteld tijdens het 52e interprovinciaal veiligheidscongres op 31 mei 2013. De werkzaamheidsgraad is immers zeer hoog in de leeftijdscategorie van 30 tot 55 jaar. Het klassieke loopbaanverloop van ontdekken, vestigen, handhaven en losmaken herhaalt zich enkele keren in een loopbaan.

Peggy De Prins is schrijfster van het boek “12 sleutels voor duurzaam HRM: winst voor organisatie, medewerkers en maatschappij”. Meer info over dat boek:

In de namiddag waren er een aantal workshops met thema’s over:

 • werkgelegenheidsplannen
 • het aanpassen van werkposten
 • de duurzame inzetbaarheidsindex
 • de loopbaanscan
 • het ervaringsfonds.

De loopbaanscan bestaat uit de 3 elementen werkbaarheid, inzetbaarheid en groei. Meer informatie over de loopbaanscan: Waarom loopbanen op de agenda plaatsen?

Meer informatie