Tendinitis bij 30% van de beroepsziekten

In 2016 kreeg het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ), dat vanaf 1 januari 2017 is gefusioneerd met het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) tot het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), 9672 aanvragen binnen voor de erkenning van een beroepsziekte. 2.973 daarvan hadden betrekking op een tendinopathie.

Cijfers van het FBZ

Die 9672 aanvragen betekenen een stijging met 1% ten opzichte van 2015, toen 9609 aanvragen bij het FBZ werden ingediend. Het Fonds keurde 3.100 van deze aanvragen goed. 66% van al deze slachtoffers kregen een vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 9 % hielden pijnlijke gevolgen aan hun ziekte over.

Tendinopathie

Tendinopathie is de aandoening waarvoor de aanvragen voor erkenning als beroepsziekte en de positieve beslissingen van het Fonds voor de beroepsziekten het talrijkst zijn. In 2016 betekende dat 2.973 van de 9.672 aanvragen.

Het is ook één van de meest door de arbeidsartsen erkende kwalen. In 2016 hebben die 2.237 aangiften gedaan waarvan meer dan 60% betrekking had op deze musculoskeletale aandoeningen.

Tendinopathie, beter bekend als tendinitis, is de algemene naam voor aandoeningen die pijn veroorzaken aan een pees. De oorzaken van deze ontsteking hebben vaak te maken met een overmatige belasting van de spieren en met repetitieve bewegingen. Uiteindelijk kan tendinitis leiden tot het verlies van mobiliteit en tot spieratrofie.

Andere aandoeningen

Naast tendinopathie, vormden een radiculair syndroom van de wervelkolom (1593) en een aantasting van de zenuwfunctie door druk (1472) de top 3 van de aanvragen voor erkenning van een beroepsziekte in 2016. Onder deze pathologieën vinden we gezondheidsproblemen die verband houden met het carpale tunnel syndroom en de rug terug. De aanvragen gerelateerd aan longaandoeningen (864) en gehoorverlies ten gevolge van lawaai (537) blijven op hun beurt ook erg hoog.

Aanvragen voor erkenning

In de private sector waren in 2016 60% van de afkomstig van mannen. 66% werden ingediend door het slachtoffer zelf en 11% door de arts. Bij de provinciale en lokale overheid is dit omgekeerd. 60% van de aanvragen zijn er afkomstig van vrouwen. Het dient gezegd dat die er het meest talrijk zijn, met name in de sector van de gezondheidszorg.

De gemiddelde leeftijd bij de aanvraag voor erkenning bedraagt 50 jaar. In Henegouwen en Luik zijn de aanvragers het talrijkst.

Overlijdens

Vorig jaar werden in de private sector 1093 aanvragen voor de erkenning van een overlijden ten gevolge van een beroepsziekte ingediend. 934 hadden betrekking op de inhalatie van toxische stoffen tijdens het werk, waarvan 577 verband hielden met silicose, een longinfectie veroorzaakt door de inademing van stofdeeltjes in de mijnen.

De andere grote doder was asbest. Sinds 2013 is deze stof voor de derde keer in 4 jaar de eerste doodsoorzaak. Asbest en silicose zijn samen goed voor 91% van de sterfgevallen ten gevolge van een beroepsziekte.

(Bron: Sud Presse, 1 augustus 2017)

Meer info

De statistieken van 2016 zijn beschikbaar op de website van Fedris, in de rubriek Publicaties > Statistische jaarverslagen.