Toelichting met FAQ’s over veiligheid van elektrische installaties

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is er een uitgebreide toelichting met veel gestelde vragen (FAQ’s) gepubliceerd over het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Raadpleeg de nieuwe toelichting op de website van FOD WASO: Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Die toelichting vervolledigt de initiële toelichting in het nieuwsbericht dat naar aanleiding van de publicatie van het KB werd uitgebracht: Een nieuw koninklijk besluit over elektrische installaties.

Ook andere organisaties en de externe diensten voor technische controles (EDTC) hebben daarover al toelichtingen gegeven.

Meer info