Vier praktische handboeken over Disability Management

Prevent heeft vier praktijkhandboeken en een website opgesteld in het kader van het ‘Disability Management’ project DM @ Work. Disability Management is het systematisch beleid in een onderneming of organisatie voor het jobbehoud en de re-integratie van werknemers die wegens gezondheidsproblemen en/of functionele beperkingen langdurig op het werk afwezig zijn.

Handboeken Disability Management

De handboeken zijn praktijkinstrumenten voor de implementatie van een systematisch beleid voor jobbehoud en re-integratie van werknemers die wegens gezondheidsproblemen langdurig afwezig zijn van het werk, of die signalen vertonen dat ze zonder ingreep langdurig zullen uitvallen.

Drie handboeken zoomen in op de sectoren ‘bouw’, ‘chemie en petrochemie’ en ‘gezondheid- en welzijnszorg’. Een vierde handboek richt zich tot alle ondernemingen in de Belgische privésector. De vier handboeken zijn vrij beschikbaar in gedrukte versie en online op de website www.disability-management.be.

Doelpubliek

De partners binnen DM @ Work richten zich met deze handboeken en website tot interne en externe preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken, consulenten evenredige arbeidsdeelname en diversiteit en andere betrokkenen bij de retentie en re-integratie van werknemers met gezondheidsproblemen.

Om hen vertrouwd te maken met Disability Management en om de handboeken aan hen voor te stellen organiseren de partners binnen DM @ Work in 2011 verschillende studiedagen, colloquia, enz. Wil u op de hoogte blijven van alle evenement, raadpleeg dan regelmatig de website.

DM @ Work project

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) – Agentschap Vlaanderen en haar partners:

  • het Arbeids Consulting Team Désiron (ACT Désiron)
  • de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk IDEWE, Adhesia en Mensura
  • de vakbonden Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
  • de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo).

(Bron: Preventinfo, januari 2011)

Meer informatie