Wetboek van economisch recht in de steigers

De komende jaren zal het Wetboek van economisch recht tot stand komen via de techniek van de “aanbouwwetgeving”. Het ontwerp stoelt voor een groot deel op de werkzaamheden van de Ronde Tafel betreffende de evaluatie en modernisering van het economisch recht van 2007. Het wetboek is opgebouwd in 17 boekdelen. Boek VIII “Kwaliteit van producten en diensten”, boek IX “Veiligheid van producten en diensten” en boek XV “Rechtshandhaving” over de reglementering voor het opsporen en vaststellen van inbreuken alsook de sancties, zijn van nut voor een preventieadviseur. De eerste documenten zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.

Ronde Tafel

De Ronde Tafel van 2007 heeft in 2008 geleid tot een eindverslag “Evaluatie en modernisering van de economische wetgeving (PDF)”. Een breder debat werd gevoerd in een colloquium van 8 en 9 december 2008, waarvan er dit verslagboek is gepubliceerd: Handelingen van het Colloquium “Codificatie van de economische wetgeving” (PDF).

Naast coördinatie zijn er nog andere subdoelstellingen, zoals:

  • een administratieve vereenvoudiging
  • het bevorderen van transparantie
  • het bevorderen van rechtszekerheid
  • het uitwerken van een soepele en duidelijke regelgeving
  • het wegwerken van tegenstrijdigheden.

Boek VIII: Kwaliteit van producten en diensten

In dit boek zullen deze wetten worden opgenomen:

  • de wet van 3 april 2003 betreffende normalisatie
  • de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling
  • de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

Definities van boek VIII, zoals norm, certificatie, accreditatie, enz., worden opgenomen in boek I. Algemene beginselen in boek II.

Boek IX: Veiligheid van producten en diensten

In dit boek zal de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten worden opgenomen. De definities van boek IX, zoals veilig product, gevaar, enz., worden opgenomen in boek I. Algemene beginselen in boek II.

Meer informatie

Raadpleeg de wetsontwerpen op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers:

Raadpleeg de persberichten van het Internationaal Perscentrum:

Lees het artikel op de website van de juridische nieuwslijn ‘Lexalert’: Wetboek van economisch recht: planning en nieuwe teksten

Over normalisatie, accreditatie en markttoezicht: