Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Oudere werknemers

Studiedag over duurzame inzetbaarheid: presentaties zijn beschikbaar

Op 8 mei 2015 organiseerde de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Mensura een studiedag rond duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

Aquafin behaalt ISO55001-certificaat

Het bedrijf Aquafin dat instaat voor de zuivering van de oppervlaktewateren in Vlaanderen, ontving het eerste ISO 55001-certificaat in België. Minister Schauvliege en het Britse normalisatie-instituut (British Standards Institution - BSI) reikten het certificaat uit op 8 mei 2015 tijdens de viering van de 25e verjaardag van Aquafin.

Gevaarlijke stoffen / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

100 jaar na de eerste gasaanvallen

Op 22 april 2015 werden de eerste gasaanvallen van 100 jaar geleden in de Westhoek herdacht. Veel van de niet ontplofte projectielen zit nog in de ondergrond, die een risico kunnen vormen bij graafwerkzaamheden. Hieronder volgt een overzicht van de herdenkingen, de rol van de Organisatie voor het verbod van chemische wapens, de Belgische Defensielaboratoria, de oorlogsgassen, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de gasdetectie.

Bouw

Positief effect van de welzijnswet in de bouwsector

Een onderzoek van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Mensura heeft een positieve evolutie aangetoond in de toepassing van de welzijnswetgeving en het effect ervan in de bouwsector. Maar de welzijnswetgeving is nog altijd niet overal voldoende gekend en wordt niet overal multidisciplinair toegepast. Een specifieke moeilijkheid voor de bouwsector is de wisselende arbeidsomgeving op de werven en het feit dat er meerdere actoren samen aan het werk zijn.

Hijsen of heffen van lasten / Ergonomie
Bouw

Vacuümsystemen als ergonomische tilhulp in de bouwsector

In de bouw kunnen tilhulpen de belasting voor de bouwvakker beperken, zodat zijn gezondheid beter wordt beschermd. Bij het plaatsen van boordstenen, bestratingswerken of betegeling kan men vacuümsystemen als manipulatiemiddel gebruiken.

Rij niet te vlug langs wegenwerken

Langs Belgische wegen zijn er frequent wegenwerken. Het correct naleven van de snelheidslimieten in deze zones is zowel voor de verkeersveiligheid als voor de veiligheid van de wegenwerkers van groot belang.

Ambtenaren FOD WASO ook bevoegd voor controles productveiligheid

Een ministerieel besluit heeft de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bevoegd gemaakt voor het vaststellen van inbreuken inzake productveiligheid. 

Arbeidsplaatsen / Elektrische installaties

Toelichting met FAQ’s over veiligheid van elektrische installaties

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is er een uitgebreide toelichting met veel gestelde vragen (FAQ’s) gepubliceerd over het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Conferentie ‘Vrouwen, Gezondheid en Werk’: presentaties zijn beschikbaar

Op 4 tot 6 maart 2015 hield het Europees vakbondsinstituut (European Trade Union Institute, ETUI) een conferentie over “Gender, health and work” (Vrouwen, Gezondheid en Werk).

Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

Technische maatregelen tegen beknelling door hoogtewerkers

Beknellingsgevaar en katapulteffect zijn niet zo goed gekende risico’s tijdens het rijden en bewegen met hoogtewerkers en andere beweegbare platformen. Nochtans zijn er ieder jaar doden te betreuren en circuleren er vele You tube filmpjes op het internet die deze risico’s duidelijk illustreren.