Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Online woordenboek Contracteranto operationeel

Contracteranto biedt een online woordenboek van werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie in de bouw-, chemie-, staal- en zorgsector. De database is sinds 1 december 2013 in 7 talen beschikbaar.

Beroepsziekten
Hout en meubel

Vroegtijdige opsporing van neuskanker bij ex-houtbewerkers

Voormalige houtbewerkers die minstens 20 jaar aan houtstof zijn blootgesteld, kunnen zich gratis laten onderzoeken op neus- en sinuskanker. Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) heeft hiervoor een project opgestart. 

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Code van goede praktijk voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim

PU-Europe, de Europese belangenvereniging van polyurethaanschuim producenten, leveranciers van grondstoffen en fabrikanten van onderdelen, heeft een code van goede praktijk opgesteld voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim (SPS). Die is gebaseerd op een code van goede praktijk van 2010 van de Amerikaanse tegenhanger, nl. de American Chemistry Council (ACC), Center for the Polyurethanes Industry. 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Handhaving van REACH en CLP: performantie moet beter

Een onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de uitvoering van de Europese REACH en CLP verordeningen toont aan dat 67% van de geïnspecteerde bedrijven niet in orde is met deze wetgeving. De kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen of ‘Safety Data Sheets’ (SDS), de naleving van de verplichte kennisgeving en registratie moeten verbeteren.

Bouw

Bliksemacties van arbeidsinspectie verbeteren veiligheid op bouwwerven

In 2013 hield de arbeidsinspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk gedurende 3 dagen bliksemacties op bouwplaatsen. Tijdens die dagen voerden de arbeidsinspecteurs in het hele land inspecties uit op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden.

Ontploffingsgevaar bij monteren, demonteren en oppompen van banden

Jaarlijks gebeuren er ernstige ongevallen bij het oppompen, monteren en demonteren van banden van voertuigen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Hieronder vindt u enkele algemene raadgevingen en links naar praktische instrumenten en gidsen van verschillende actoren in de bandensector in binnen- en buitenland. Die instrumenten kunt u gebruiken als informatie- en sensibilisatiemateriaal.

Vervoer en opslag

Risico’s bij levering op tweewielers

Aan de bedeling van goederen op fietsen en motorfietsen zijn er een aantal veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan de arbeidsmiddelen en de omgeving waarin dat gebeurt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een gids erover gepubliceerd met een overzicht van goede praktijken. De Europese vereniging van de motorfietsen industrie heeft een stripverhalenreeks uitgegeven met veiligheidstips voor bestuurders van motorfietsen.

Psychosociale risico’s (PSR)

Enquête over technostress bij werknemers

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft 1.760 werknemers bevraagd om te weten of het gebruik van machines en moderne communicatiemiddelen hun levenskwaliteit al dan niet beïnvloedt. Volgens de ondervraagde werknemers blijkt de grens tussen beroeps- en privéleven steeds meer te vervagen als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen.

Elektrische installaties / Arbeidsongevallen
Bouw

Kom niet te dicht bij hoogspanningsleidingen

Bij werken in de nabijheid van niet-geïsoleerde elektrische leidingen is het belangrijk om buiten de gevarenzone rond de geleiders te blijven.

Europese projecten Hyfacts en Hysafe rond veiligheid van waterstof en waterstofinstallaties

Waterstof komt men in het dagelijkse leven meer en meer tegen, onder andere als alternatieve energiebron. De waterstofinstallaties kunnen bepaalde risico’s inhouden die vergunnende overheden willen reguleren. Twee Europese projecten spelen hierop in.