Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Chemische agentia
Textiel, kleding en leer

Leren over de vele aspecten van textielreiniging via E-DryClean

E-DryClean is een interactief webplatform dat is ontwikkeld voor ondernemers en werknemers die actief zijn in de textielreiniging om hen via e-learning en/of blended learning methodes de vele aspecten van de professionele textielreiniging bij te brengen.

Alcohol en drugs / KMO

Drank- en drugsproblemen op het werk aanpakken met ‘Mepmis’

Het Europese project ‘Maximising employee performance by minimising the impact of substances in the workplace’ (Mepmis) heeft haar nieuwe website gelanceerd. Met de site wil het project kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) helpen bij het opstarten van een beleid rond alcohol- en druggebruik op de werkvloer. De site bevat een schat aan documentatie en verschillende e-learning tools over deze materie.

Landbouw, bosbouw en visserij

Veilig onderhoud in de landbouw

Update 04/10/2022

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een nieuwe gids over veiligheid en gezondheid, een factsheet en een PowerPoint-presentatie uitgegeven. Deze publicaties geven overzichtelijke informatie over het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de landbouw.

Bouw

Dossier over afbraakwerken van het NAVB

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft in zijn reeks NAVB dossiers een nieuwe publicatie over afbraakwerk uitgegeven. Dat dossier wil enkele risico’s bij de studie- en uitvoeringsfase in de aandacht brengen.

Bouw

Campagne over kwartsstof op bouwplaatsen

NAVB-CNAC Constructiv, het preventie-instituut van de bouw, organiseert sinds 26 oktober 2010 de campagne “Gun kwartsstof geen ademruimte!”. De bedoeling van deze campagne is om de bouwsector te sensibiliseren voor de gevaren van kwartsstof en ervoor te zorgen dat men de bouwvakkers op de bouwplaats minder aan kwartsstof gaat blootstellen.

Bouw

Goede praktijken over veilig onderhoud in de bouwsector

De actuele campagne 2010-2011 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk gaat over veilig onderhoud. Het is één van de taken van dit Agentschap om goede praktijken te verzamelen en te verspreiden. Het Agentschap doet een oproep voor goede praktijken in verband met veilig onderhoud in de bouwsector.

Gevaarlijke stoffen

Europa verbiedt 6 chemische stoffen

Het gebruik van zes chemische stoffen in Europa wordt de komende jaren verboden als gevolg van de REACH-verordening. Het gaat om minder bekende stoffen die wel een breed gebruik kennen. Ze blijken kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch, (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend of toxisch te zijn en mogen alleen gebruikt worden via een specifieke autorisatie. Deze stoffen worden ook omschreven als zeer zorgwekkende stoffen.

Vier praktische handboeken over Disability Management

Prevent heeft vier praktijkhandboeken en een website opgesteld in het kader van het ‘Disability Management’ project DM @ Work. Disability Management is het systematisch beleid in een onderneming of organisatie voor het jobbehoud en de re-integratie van werknemers die wegens gezondheidsproblemen en/of functionele beperkingen langdurig op het werk afwezig zijn.

Landbouw, bosbouw en visserij

Preventietips voor vissers

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) en het project ‘PREventie van arbeidsongevallen aan boord van VISserijschepen’ (Previs) hebben het boek 'Vissers vissen veilig' voorgesteld. Het gaat om een bundeling van preventietips om veilig aan de slag te kunnen op zee.

Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan.