Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Arbeidsplaatsen / Basiseisen (arbeidsmiddelen) / Fysische agentia / Arbeidsongevallen
Hout en meubel / Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties / Bouw

Veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen op de risico’s verbonden aan het slijpen en het schuren. De ‘Organisation for the Safety of Abrasives’ (OSA) biedt ook enkele documenten over het onderwerp.

Chemische agentia / Biologische agentia / Fysische agentia

Een huidbeschermingsplan voor de veiligheid van werknemers

Huidziekten zijn een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa. Op de werkplaats wordt de huid aan veel risico’s blootgesteld aan chemische, fysische en biologische agentia. Om huidziektes doeltreffend te voorkomen is meer nodig dan enkel een paar veiligheidshandschoenen. Er is een proactieve aanpak nodig die preventieve, technische en organisatorische maatregelen combineert.

Arbeidsplaatsen / Fysische agentia / Verlichting

Studiedag verlichting: geslaagde multidisciplinaire samenwerking

Update 22/08/2023

De verenigingen van ergonomie, de ‘Belgian Ergonomics Society’ (BES), en arbeidshygiëne, de ‘Belgian Society of Occupational Hygiene’ (BSOH), sloegen de handen in elkaar om een gemeenschappelijke activiteit te organiseren. Het lichtlabo van KAHO/KULeuven was de gastheer van de zeer geslaagde studiedag rond verlichting op 24 oktober 2013.

Arbeidsmiddelen / Chemische agentia / Fysische agentia
Bouw / Vervoer en opslag

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

Update 03/10/2022

De koninklijke besluiten over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het op de markt brengen van machines zijn bij de preventieadviseur genoegzaam bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Brandpreventie / Gevaarlijke stoffen / Kankerverwekkende en mutagene agentia / Fysische agentia
Bouw

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

Update 17/01/2023

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding. Hij wordt blootgesteld aan trillingen, geluid, gevaarlijke stoffen, temperatuurschommelingen, enz. Om het gevaar op gezondheidsschade zoveel als mogelijk te beperken of te voorkomen heeft Eurobitume, de vereniging van Europese producenten van Bitumen, een aantal richtlijnen opgesteld voor de volledige levenscyclus van asfalt, van de productie tot het gebruik.