Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Arbeidsplaatsen / Veiligheids- en gezondheidssignalering / Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Arbeidsongevallen

Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte), met als titel “Safety Cultivation. An integrative approach to improve organisational safety”.

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Duty to care: welzijn van werknemers in het buitenland

Bedrijven hebben een morele en wettelijke verantwoordelijkheid om in te staan voor het welzijn van hun werknemers, waar hun werkplek op dat moment ook is. Dit heet “Duty of Care”. De risico’s bij reizen naar of tijdelijk verblijven in een ander land zijn zeer divers, zoals ziekte, allerlei gezondheidsproblemen en arbeids- en wegongevallen in het buitenland. Maar ook natuurrampen en militaire of terroristische operaties kunnen roet in het eten gooien. Een travel risk programma opzetten is dan ook geen overbodige luxe.

Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Gender

Conferentie ‘Vrouwen, Gezondheid en Werk’: presentaties zijn beschikbaar

Op 4 tot 6 maart 2015 hield het Europees vakbondsinstituut (European Trade Union Institute, ETUI) een conferentie over “Gender, health and work” (Vrouwen, Gezondheid en Werk).

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Voeding, dranken en tabak / Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten

Conclusies van de inspectiecampagne bij de Antwerpse ambachtelijke bakkers

Update 05/10/2023

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft medio 2014 een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen.

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten

Update 28/09/2023

De ‘International SOS Foundation’ heeft een publicatie uitgebracht met betrekking tot een globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten. Het kader werd ontwikkeld als gevolg van een aanzienlijke groei van het internationale zakelijke reizen en reizen voor het werk als gevolg van de globalisering, nieuwe markten en de behoefte aan diensten.

Psychosociale risico’s (PSR) / Gezondheid en re-integratie van de werknemer

Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

Update 29/08/2023

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan.