Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Oudere werknemers

Participatie van de werknemers bij het leeftijds- en OSH-management zorgen voor gezonde werkplekken voor iedereen

Om een veilig en gezond arbeidsleven voor iedereen te waarborgen is de participatie van werknemers aan de arbeidsveiligheid en-gezondheid (OSH) van vitaal belang. Recentelijk is deze participatie in Europa afgenomen. Een zorgwekkende trend, met name voor de oudere werknemers.

Oudere werknemers

‘Mid-career’ evaluaties: sleutel tot een langer en gezonder arbeidsleven

‘Mid-career reviews’ (MCR), waarbij werkgevers een evaluatie van de werknemers op de werkplek organiseren aan het midden van hun beroepsleven, zijn een belangrijk instrument om na te gaan of de vaardigheden van werknemers nog steeds passen bij de functievereisten, ofwel of een verandering in het takenpakket of in de loopbaan zich opdringt.

Oudere werknemers

Duurzaam werk voor vrouwen en oudere werknemers

De vergrijzende beroepsbevolking in Europa vereist strategieën over veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) om de verschillende uitdagingen voor mannen en vrouwen aan te pakken en zo het beleid, het debat en het toekomstig onderzoek over duurzaam werk beter te kunnen sturen.

Oudere werknemers

Studiedag over duurzame inzetbaarheid: presentaties zijn beschikbaar

Update 20/10/2023

Op 8 mei 2015 organiseerde de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Mensura een studiedag rond duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

Oudere werknemers

Proefproject van het Europees Parlement over veiligheid en gezondheid van oudere werknemers

Een Europees proefproject onderzoekt beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten en daarbuiten om een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en voorbeelden van goede strategieën en praktijken aan te reiken. De opvattingen en ervaringen op de werkplek zullen helpen een compleet beeld te geven van wat er speelt en wat er nodig is.