Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Mobiele arbeidsmiddelen / Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij / Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties / Bouw / Vervoer en opslag

Ontploffingsgevaar bij monteren, demonteren en oppompen van banden

Update 21/11/2022

Jaarlijks gebeuren er ernstige ongevallen bij het oppompen, monteren en demonteren van banden van voertuigen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Hieronder vindt u enkele algemene raadgevingen en links naar praktische instrumenten en gidsen van verschillende actoren in de bandensector in binnen- en buitenland. Die instrumenten kunt u gebruiken als informatie- en sensibilisatiemateriaal.

Elektrische installaties / Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij / Bouw / Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Kom niet te dicht bij hoogspanningsleidingen

Update 13/01/2023

Bij werken in de nabijheid van niet-geïsoleerde elektrische leidingen is het belangrijk om buiten de gevarenzone rond de geleiders te blijven. Bij hoogspanning is het ook gevaarlijk om nabij die zone te komen, omdat een elektrische vlamboog altijd mogelijk is. Een goede geleider, zoals metaal, mag dus niet te dicht bij de draden komen. Als er geen andere mogelijkheid is, zorg er dan voor dat tijdelijk de spanning van de lijn wordt afgezet. Neem hiervoor contact op met de elektriciteitsverdeler.

Chemische agentia / Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij

Risico’s van koelkamers in de fruitsector

Update 07/10/2022

Recent werd een fruithandelaar onwel in een zuurstofarme koelkamer van zijn bedrijf bij het controleren van het fruit. De man moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In het verleden zijn hiermee nog incidenten en doden gevallen. 

Arbeidsongevallen

ISCO-code verplicht in arbeidsongevallenaangifte

Update 16/01/2023

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om in rubriek 18 van het aangifteformulier van een arbeidsongeval de ISCO-code in te vullen. De code is een getal van vier cijfers en duidt het beroep aan van de betrokken werknemer op het ogenblik van het ongeval. De ‘International Standard Classification of Occupations’ (ISCO) code is in 2008 vastgelegd door het Internationaal Arbeidsbureau.

Arbeidsongevallen

Dubbel zoveel ongevallen bij onderhoudstechnici

Onderhoudstechnici hebben een dubbel zo grote kans op een arbeidsongeval met letsel dan een andere werknemer van hetzelfde bedrijf. Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van een online enquête in België die kadert in de Europese campagne voor veilig onderhoud. De initiatiefnemers van de enquête hebben de resultaten op 1 juni 2010 bekendgemaakt op een stakeholdersmeeting in de Antwerpse Total-raffinaderij.