Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Arbeidsongevallen
Bouw / Vervoer en opslag

Aannemers van spoorwegwerken lanceren campagne “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”

Update 06/01/2023

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) lanceert, samen met de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en Constructiv, haar preventiecampagne 2017-2018.

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen / Arbeidsongevallen / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Bouw

Elke dag worden er in België vijf onveilige bouwwerven stilgelegd

Er worden in België elke dag vijf bouwwerven stilgelegd omwille van onveilige omstandigheden. Dat aantal blijft stabiel maar onrustwekkend is dat het aantal controles met een kwart is gedaald. De bouwsector is zelf voorstander van meer controles.

Arbeidsongevallen
Verschaffen accommodatie en maaltijden

5 arbeidsongevallen per dag in horeca

Update 14/11/2023

Elk jaar gebeuren er zo'n 1.700 arbeidsongevallen in de horeca; dat zijn er bijna vijf per dag. In één op de drie gevallen gaat het om letsels aan de handen, bijvoorbeeld kwetsuren opgelopen aan een snijmachine. De meeste incidenten worden genoteerd op donderdag en vooral beginnend personeel raakt gewond.

Werken op hoogte / Arbeidsongevallen
Bouw

Maatregelen om het valgevaar bij openingen en breekbare dak structuren te vermijden

Update 04/04/2023

Jaarlijks vallen er meerdere doden en zwaargewonden te betreuren bij het vallen door dakkoepels, golfplaten en andere breekbare dak structuren. Diverse veiligheidsorganisaties in binnen- en buitenland hebben informatiebrochures en toolboxen uitgebracht om op deze risico’s te wijzen en om preventiemaatregelen voor te schrijven.

Arbeidsongevallen
Vervoer en opslag

Onderzoek van leerrijke ongevallen in de transportsector

Update 16/05/2023

Luchtvaartongevallen, ongevallen en incidenten op zee en “ernstige” exploitatieongevallen die zich op het Belgische spoorwegnet voordoen worden door onafhankelijke organen binnen de FOD Mobiliteit onderzocht. Dit is het gevolg van aparte specifieke Europese regelgeving voor deze 3 transportmodi.

Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij

Convenant welzijn op het werk in land- en tuinbouw

Op 23 oktober 2015 sloten de Minister van Werk, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en diverse organisaties in de land- en tuinbouwsector een convenant inzake welzijn op het werk en arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw.

Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij

Risico’s in de land- en tuinbouw en de hovenierssector

Update 28/10/2022

In de land- en tuinbouw liggen de ernst- en frequentiecijfers van de arbeidsongevallen gemiddeld hoger dan in andere sectoren.

Arbeidsongevallen
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties

Pas op om niet gegrepen te worden door roltrappen en liften

Update 03/10/2022

Op 21 mei 2014 werd ’s nachts een man dood aangetroffen op een roltrap in het station van ’s Gravenbrakel. Hij is gewurgd toen zijn sjaal in de roltrap klem raakte.

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen / Arbeidsongevallen
Bouw

Bliksemacties van arbeidsinspectie verbeteren veiligheid op bouwwerven

Update 02/02/2023

In 2013 hield de arbeidsinspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk gedurende 3 dagen bliksemacties op bouwplaatsen. Tijdens die dagen voerden de arbeidsinspecteurs in het hele land inspecties uit op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden.

Mobiele arbeidsmiddelen / Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij / Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties / Bouw / Vervoer en opslag

Ontploffingsgevaar bij monteren, demonteren en oppompen van banden

Update 21/11/2022

Jaarlijks gebeuren er ernstige ongevallen bij het oppompen, monteren en demonteren van banden van voertuigen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Hieronder vindt u enkele algemene raadgevingen en links naar praktische instrumenten en gidsen van verschillende actoren in de bandensector in binnen- en buitenland. Die instrumenten kunt u gebruiken als informatie- en sensibilisatiemateriaal.