Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Handhaving van REACH en CLP: performantie moet beter

Een onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de uitvoering van de Europese REACH en CLP verordeningen toont aan dat 67% van de geïnspecteerde bedrijven niet in orde is met deze wetgeving. De kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen of ‘Safety Data Sheets’ (SDS), de naleving van de verplichte kennisgeving en registratie moeten verbeteren.

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding.

Gevaarlijke stoffen
Vervoer en opslag

Campagne over toxische gassen in containers

De sociale partners van de sector transport en logistiek lanceerden op 30 november 2011 de preventiecampagne “Toxische gassen, laat je niet verrassen!”. De campagne heeft tot doel dat werkgevers en werknemers in de sector meer aandacht gaan besteden aan de preventie van de risico’s van toxische gassen in containers.

Gevaarlijke stoffen

Veilig gebruik van gechloreerde oplosmiddelen

De ‘European Chlorinated Solvent Association’ (ECSA), die de producenten van gechloreerde oplosmiddelen vertegenwoordigt, heeft een online toolbox ontwikkeld om de gebruikers van gechloreerde oplosmiddelen van informatie te voorzien over het veilige en duurzaam gebruik van deze producten. Het gaat om vier stoffen: methyleenchloride, perchloorethyleen (PER), trichloorethyleen (TRI) en chloroform.

Gevaarlijke stoffen

Europa verbiedt 6 chemische stoffen

Het gebruik van zes chemische stoffen in Europa wordt de komende jaren verboden als gevolg van de REACH-verordening. Het gaat om minder bekende stoffen die wel een breed gebruik kennen. Ze blijken kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch, (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend of toxisch te zijn en mogen alleen gebruikt worden via een specifieke autorisatie. Deze stoffen worden ook omschreven als zeer zorgwekkende stoffen.

Gevaarlijke stoffen
Vervoer en opslag

Informatie over gassen in containers

De problematiek van gassen in containers gaat niet enkel over actief gegaste of begaste containers maar ook over niet-actief gegaste containers. In dit laatste geval is dit een gevolg van uitdampen van producten uit de gebruiksvoorwerpen of uit de verpakkingen waarin deze goederen zitten. Bij het openen en betreden van deze containers kunnen werknemers blootgesteld worden aan waarden boven de grenswaarde.