Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Landbouw, bosbouw en visserij

Waterstofsulfide: een dodelijk gevaar

Op 29 april 2012 raakte een landbouwer geïntoxiceerd door waterstofsulfide of H2S dampen toen hij een dompelpomp wou herstellen in een waterput. De landbouwer overleefde het niet. Dit ongeval toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om correcte procedures te volgen en geschikte beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer men werkzaamheden uitvoert in putten en riolen.

Landbouw, bosbouw en visserij

Veilig onderhoud in de landbouw

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een nieuwe gids over veiligheid en gezondheid, een factsheet en een PowerPoint-presentatie uitgegeven. Deze publicaties geven overzichtelijke informatie over het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de landbouw.

Landbouw, bosbouw en visserij

Preventietips voor vissers

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) en het project ‘PREventie van arbeidsongevallen aan boord van VISserijschepen’ (Previs) hebben het boek 'Vissers vissen veilig' voorgesteld. Het gaat om een bundeling van preventietips om veilig aan de slag te kunnen op zee.