Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Werken op hoogte
Bouw

Preventiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’

Het vallen van hoogte blijft één van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen in de bouwsector. Daarom voeren het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (navb-cnac Constructiv of kortweg het navb) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) in de periode 2015-2017 een campagne om de sector te sensibiliseren en te informeren over de preventie van valrisico’s.

Bouw

Tekeningen voor preventie in de bouw

In opdracht van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de sectie preventie in de bouwindustrie van de Internationale Sociale Zekerheid Vereniging (International Social Security Association - Section on Prevention in the Construction Industry - ISSA-C) heeft het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (navb) in samenwerking met diverse deskundigen een brochure met sets van tekeningen uitgegeven om bouwvakkers bewust te maken van bepaalde gevaren en hen te informeren over correcte werkmethodes en preventiemaatregelen op de bouwwerf.

Bouw

Resultaten van de nieuwe bliksemactie in de bouwsector

Op 18 juni 2015 was er opnieuw een bliksemactie in de bouw door arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De laatste dergelijke actie dateerde van 26 september 2013.

Bouw

Positief effect van de welzijnswet in de bouwsector

Een onderzoek van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Mensura heeft een positieve evolutie aangetoond in de toepassing van de welzijnswetgeving en het effect ervan in de bouwsector. Maar de welzijnswetgeving is nog altijd niet overal voldoende gekend en wordt niet overal multidisciplinair toegepast. Een specifieke moeilijkheid voor de bouwsector is de wisselende arbeidsomgeving op de werven en het feit dat er meerdere actoren samen aan het werk zijn.

Hijsen of heffen van lasten / Ergonomie
Bouw

Vacuümsystemen als ergonomische tilhulp in de bouwsector

In de bouw kunnen tilhulpen de belasting voor de bouwvakker beperken, zodat zijn gezondheid beter wordt beschermd. Bij het plaatsen van boordstenen, bestratingswerken of betegeling kan men vacuümsystemen als manipulatiemiddel gebruiken.

Bouw

Oorlogsmunitie op bouwplaatsen: geen verwaarloosbaar risico

Op bouwplaatsen zijn er diverse situaties aanwezig die aanleiding kunnen geven tot tal van risico’s.

Brandpreventie
Bouw

Gids over brandveilig werken bij dakafdichting

De Belgische Vereniging Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) heeft een gids “Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken” uitgebracht.

Asbest
Bouw

Dossier over asbest op bouwwerven

Het gebruik van asbestvezels is verboden, maar u vindt die kankerverwekkende vezels nog terug in veel bouwwerken. Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een dossier uitgegeven met voorzorgsmaatregelen, een fotocatalogus, de meest voorkomende vervangingsvezels en praktische aanbevelingen bij het omgaan met asbesthoudende materialen.

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Code van goede praktijk voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim

PU-Europe, de Europese belangenvereniging van polyurethaanschuim producenten, leveranciers van grondstoffen en fabrikanten van onderdelen, heeft een code van goede praktijk opgesteld voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim (SPS). Die is gebaseerd op een code van goede praktijk van 2010 van de Amerikaanse tegenhanger, nl. de American Chemistry Council (ACC), Center for the Polyurethanes Industry. 

Bouw

Bliksemacties van arbeidsinspectie verbeteren veiligheid op bouwwerven

In 2013 hield de arbeidsinspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk gedurende 3 dagen bliksemacties op bouwplaatsen. Tijdens die dagen voerden de arbeidsinspecteurs in het hele land inspecties uit op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden.