Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Elektrische installaties / Arbeidsongevallen
Bouw

Kom niet te dicht bij hoogspanningsleidingen

Bij werken in de nabijheid van niet-geïsoleerde elektrische leidingen is het belangrijk om buiten de gevarenzone rond de geleiders te blijven.

Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte / Beschermingsmiddelen
Bouw

Nieuwe collectieve beschermingstechnieken voor veilige stellingbouw

De laatste jaren heeft de stand van de techniek bij de stellingbouw niet stilgestaan. De sector professionaliseert zich verder binnen zijn sectorfederatie met codes van goede praktijk, opleidingen en nieuwe manieren van collectieve bescherming.

Bouw

Instrumenten voor veiligheidsactoren tijdens de campagne ‘Lever veilig’

De sensibiliseringscampagne ‘Lever veilig’ van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) is halfweg. Begin 2014 start dan de handhavingsgolf van de arbeidsinspectie. Op een meeting van 19 maart 2013 heeft het NAVB een mooi overzicht gegeven van de stand van zaken en de instrumenten die ter beschikking zijn voor de diverse veiligheidsactoren.

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding.

Arbeidsmiddelen
Bouw

Gids over de veiligheid van nagelpistolen

De Amerikaanse overheidsinstituten ‘National Institute for Occupational Safety and Health’ (NIOSH) en ‘Occupational Safety and Health Administration’ (OSHA) hebben in 2011 samen een gids ontwikkeld over de veiligheid van nagelpistolen. In de Verenigde Staten van Amerika gebeuren er namelijk jaarlijks duizenden ongevallen met nagelpistolen. De gids “Nail Gun Safety: A guide for Construction Contractors” is een hulpmiddel om dit soort van ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Bouw

Een gewijzigd reglementair kader voor het verhandelen van bouwproducten

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft een brochure gepubliceerd over het gewijzigd reglementair kader voor het verhandelen van bouwproducten. De brochure is bedoeld voor de professionelen uit de bouwsector en beschrijft de gevolgen van de voorschriften van de nieuwe Europese Verordening EU 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten. Die Verordening beoogt in de eerste plaats een verbetering van het vrije verkeer van bouwproducten op de interne Europese markt.

Bouw

NAVB en Co-Prev samen voor veiligheid en gezondheid in de bouw

Het preventie-instituut van de bouw NAVB-CNAC Constructiv, kortweg het NAVB, en de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk Co-Prev gaan samenwerken voor de bevordering van de veiligheids- en gezondheidssituatie van de werknemers in de bouwondernemingen, in het bijzonder in de kleine bouwondernemingen. Zij zullen samen projecten in de bouwsector opzetten en daarom hebben zij op 15 november 2011 officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Bouw

Dossier over afbraakwerken van het NAVB

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft in zijn reeks NAVB dossiers een nieuwe publicatie over afbraakwerk uitgegeven. Dat dossier wil enkele risico’s bij de studie- en uitvoeringsfase in de aandacht brengen.

Bouw

Campagne over kwartsstof op bouwplaatsen

NAVB-CNAC Constructiv, het preventie-instituut van de bouw, organiseert sinds 26 oktober 2010 de campagne “Gun kwartsstof geen ademruimte!”. De bedoeling van deze campagne is om de bouwsector te sensibiliseren voor de gevaren van kwartsstof en ervoor te zorgen dat men de bouwvakkers op de bouwplaats minder aan kwartsstof gaat blootstellen.

Bouw

Goede praktijken over veilig onderhoud in de bouwsector

De actuele campagne 2010-2011 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk gaat over veilig onderhoud. Het is één van de taken van dit Agentschap om goede praktijken te verzamelen en te verspreiden. Het Agentschap doet een oproep voor goede praktijken in verband met veilig onderhoud in de bouwsector.