Oudere werknemers - Externe documentatie

Rubriek “OSH-beheer in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking” (EU-OSHA – Europese Unie)

Het doel van de strategie "Europa 2020" is om de arbeidsparticipatie van de bevolking van 20 tot 64 jaar tot 75% te verhogen. De Europeanen zullen dus langer moeten werken. De site van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt informatie omtrent:

  • de normale leeftijd gerelateerde veranderingen kunnen zowel positief als negatief zijn;
  • ouder worden en werkgelegenheid;
  • risicobeoordeling naargelang leeftijd;
  • werkcapaciteit en gezonde werkplekken bevorderen;
  • aangepast werk en aangepaste werkomgeving;
  • werkhervattingsbeleid.

Op de website van het EU-OSHA: rubriek Thema’s > OSH-beheer in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking

Website ‘Healthy Ageing’ (EuroHealthNet - Europese Unie)

Deze website van het Europees samenwerkingsverband 'EuroHealthNet' bevat praktische voorbeelden van gezondheidsacties, interessante initiatieven binnen de Europese Unie en informatiebronnen over gezond ouder worden.

De website in het Engels: EuroHealthNet - Healthy Ageing