Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen, 2019)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg “CGG Kempen” is een ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met een ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek.

Sinds 2015 werken ze aan een aanbod rond de preventie van burn-out door te sensibiliseren, bewustwording te stimuleren en concrete handvaten aan te bieden voor een betere zelfzorg en adequate coping. In 2019 werden subsidies van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de pilootprojecten voor de preventie van psychische werkgerelateerde aandoeningen gebruikt om het bestaande aanbod te optimaliseren en verder uit te rollen, waarbij de onderwijssector extra aandacht kreeg.

Concreet werden de volgende acties op poten gezet:

  • open aanbod voor particulieren over organisaties heen: intensieve 2-daagse groepscursus ‘Leven in Balans’ met vier aparte modules rond ‘informeren en sensibiliseren’, ‘zelfbewustwording en het verhogen van draagkracht’, ‘ontdekken van eigen waarden, talenten en energiegevers’ en ‘draaglast en energievreters’;
  • in-company traject: infosessie ‘stress op de werkvloer’, psycho-educatie over de werking van stress, de oorzaken en de gevolgen van stress. Het pakket is voor iedereen, met of zonder stressklachten. Dit kan gevolgd worden door het groepsaanbod ‘Leven in Balans’, bestaande uit drie halve dagen.

Bekijk de tools op de website Ik voel me goed op het werk: Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen).