Drugpreventiedienst helpt bedrijven met alcohol en drugbeleid

Vanaf 1 april 2010 moet het arbeidsreglement van alle Belgische bedrijven ook een alcohol- en drugbeleid bevatten. De drugpreventiedienst van enkele Oost-Vlaamse gemeenten helpt bedrijven bij het opstellen van zo’n beleid.

Alcohol- en drugsbeleid

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 verplicht ondernemingen om de uitgangspunten en doelstellingen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in zijn onderneming te bepalen en deze te concretiseren in een beleids- of intentieverklaring die op 1 april 2010 dient te zijn opgenomen in het arbeidsreglement.

De werkgever moet, voor zover nodig dit beleid ook verder uitwerken via concrete regels over het gebruik van alcohol en drugs in het bedrijf en een opsomming geven van de maatregelen die de onderneming kan nemen wanneer iemand onder invloed op de werkvloer verschijnt.

ELZA

Omdat veel bedrijven geen ervaring hebben met het uitwerken van een dergelijk beleid, heeft de drugpreventiedienst van de gemeenten Evergem, Lochristi, Zelzate en Asenede (ELZA) aangekondigd dat het bedrijven wil bijstaan bij het opstellen ervan. Ook wil ELZA de bedrijven helpen om het beleid af te stemmen op de noden en behoeften van iedere organisatie.

Daarnaast geeft ELZA ook informatie op maat van bedrijven over alcohol- en druggebruik en verzorgt de dienst de begeleiding van gebruikers.

Meer informatie

Over de ondersteuning door ELZA, zie op de website van de gemeente Evergem: Alcohol- en drugpreventie in bedrijven - Dienst Drugpreventie ELZA biedt ondersteuning

Over de verplichtingen voor de bedrijven om een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken als gevolg van CAO 100, zie op de website van: