Goede praktijken van het Ervaringsfonds

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn verscheidene voorbeelden van goede praktijken voor oudere werknemers die in Belgische ondernemingen zijn ingevoerd, beschikbaar in de module Tools en goede praktijken > Goede praktijken Ervaringsfonds.