Interventietheater (Arteveldehogeschool Gent, 2019)

Arteveldehogeschool ontwikkelde, vanuit een jarenlange expertise, een innovatie en vernieuwde theatermethodiek om burn-out in bedrijven op een participatieve manier aan te pakken: het interventietheater. Deze methode nodigt organisaties uit om out-of-the-box na te denken over de mogelijkheden om burn-out aan te pakken, gericht op het preventieve en curatieve beleid, met een focus op het organisatieniveau en de welzijnscultuur.

Het pilootproject werd in 2019 opgezet in het kader van de pilootprojecten voor de preventie van psychische werkgerelateerde aandoeningen, met de financiële steun van de FOD Sociale Zekerheid, binnen drie verschillende werknemerscategorieën: ambtenaren, hulpverleners en handarbeiders.

De methode laat toe om verschillende werknemers samen met leidinggevenden laagdrempelig te betrekken bij de problematiek. Dit uit zich in samenhorigheid, solidariteit, communicatie en meer begrip doorheen heel de organisatie. De methodiek respecteert de eigenheid van de organisatie en levert maatwerk. Elke organisatie heeft immers haar eigen cultuur.

Het resultaat van dit project is een website met een heldere en toegankelijke beschrijving en draaiboek van de methodiek, waardoor deze breed, effectief en op lange termijn in diverse bedrijven en organisaties kan worden ingezet, met uitleg voor de begeleiders: http://www.brrand.be/interventietheater.html.

Bekijk de tools en het filmpje op de website Ik voel me goed op het werkInterventietheater (Arteveldehogeschool).