Psychosociale risico's (PSR) - Goede praktijken

Sectorprojecten “Preventie van psychosociale risico’s op het werk” (FOD Werkgelegenheid – België – 2022)

Op 3 oktober 2022 werden tijdens een Kick-offmeeting in Résidence Palace in Brussel 11 subsidieprojecten rond de preventie van psychosociale risico’s (PSR) op het werk voorgesteld.

In het kader van het Federaal Actieplan “Mentale veerkracht en preventie van stress op het werk” keurde de Ministerraad in 2022 11 duurzame subsidieprojecten goed die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s die eigen kunnen zijn aan de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren. De projecten vertrekken vanuit een collectieve sectorale bezorgdheid en kunnen, in tweede instantie, geïmplementeerd worden op ondernemingsvlak, met telkens de nadruk op de specifieke psychosociale risico’s in de desbetreffende sector.

Meer informatie over de inhoud van de verschillende projecten is beschikbaar in volgend bericht op deze BeSWIC website: Kick-off sectorprojecten Preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Presentaties tijdens het evenement